Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18392749 01 Oct 2022 23:10

Okrajčena Daska, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20-22 mm 100-145 mm 1,2,3,4
Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 50 m3 mesečno, Dužina: 800-1200 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18392741 01 Oct 2022 14:21

Četvrtače, Sibirski Ariš, Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
15; 35+ mm 40 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Tip: Četvrtače, Količina: 50 m3 mesečno, Dužina: 4000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)