Ponude Očistiti sve
Ponuda 18292776 14 Apr 2021 04:00

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Ljepljene Vertikale Prozora, Finalna upotreba: window manufacture, Količina: 45 - 500 m3 mesečno, Dimenzije: 72x86x6000; 72x95x6000; 72x105x6000; 72x115x6000; 72x75x6000, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: Glued D4, acorfing Ift Rosenh
Ponuda 18322997 05 Feb 2021 04:00

Bor - Crveno Drvo Agro Peleti Letonija

Tip: Agro peleti, Količina: 24 - 100 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo