Ponuda 18445800 17 Jul 2024 22:58

Ukrajina Pilana

Zemlja: Ukrajina, Aktivnost kompanije: Pilana, Bruto-promet: 2000000 eur
Ponuda 18445802 17 Jul 2024 22:58

Hrast 65-70 mm * 140-300 mm * 2220-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 25-70 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
65; 70 mm 140-300 mm ABC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 70 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2220; 2500; 3000 mm
Ponuda 18445983 17 Jul 2024 22:58

Hrast 100-200 mm * 100-200 mm * 2220-4000 mm četvrtače prirodno sušenje 25-100 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
100; 120; 150; 200 mm 100; 120; 150; 200 mm FAS, 1 Common , 2 Common
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2220; 2500; 3000; 4000 mm
Ponuda 18445980 17 Jul 2024 22:58

Hrast 27-29 mm * 150-200 mm * 2220-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 25-100 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
27-29 mm 150; 200 mm ABCD
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2220; 2500; 3000 mm
Ponuda 18440513 12 Jul 2024 12:48

Hrast 70 mm * 140-290 mm * 2500-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 25-100 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
70 mm 140-290 mm white and brown
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2500-3000 mm
Ponuda 18440416 12 Jul 2024 12:48

Bijeli Jasen 29-54 mm * 100+ mm * 2500-3000 mm okrajčena daska vještačko sušenje 25-100 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
29; 30; 32; 35; 42; 50; 54 mm 100+ mm white and brown
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Glavna karakteristika: Termički obrađeno, Količina: 25 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2500-3000 mm
Ponuda 18439926 10 Jul 2024 10:09

Hrast 27-29 mm * 150-200 mm * 2500-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 25-100 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
27-29 mm 150-200 mm АB;ABC;BC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2500-3000 mm
Ponuda 18445126 08 Jul 2024 08:32

Hrast 75 mm * 130 mm * 2500-3000 mm četvrtače prirodno sušenje 25-25 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
75 mm 130 mm АВС;ВС
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500; 3000 mm
Ponuda 18445127 08 Jul 2024 08:32

Hrast 100-200 mm * 100-200 mm * 2220-3000 mm četvrtače prirodno sušenje 25-70 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
100; 120; 150; 200 mm 100; 120; 150; 200 mm ABС
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 70 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2220; 2500; 3000 mm
Ponuda 18444807 05 Jul 2024 12:35

Hrast 27-29 mm * 150-200 mm * 2220-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 25-50 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
27; 29 mm 150; 200 mm АВС;ВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 50 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2220; 2500; 3000 mm
Ponuda 18444707 05 Jul 2024 12:35

Hrast 70 mm * 140-300 mm * 2220-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 25-100 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
70 mm 140-300 mm АВС;ВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2220-3000 mm
Ponuda 18444808 05 Jul 2024 12:34

Hrast 70 mm * 140-300 mm * 2220-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 25-70 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
70 mm 140-300 mm АВС;ВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 70 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2220; 2500; 3000 mm
Ponuda 18444297 01 Jul 2024 08:33

Hrast 70 mm * 140-300 mm * 2220-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 50 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
70 mm 140-300 mm АВС;ВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 50 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2220; 2500; 3000 mm
Ponuda 18444296 01 Jul 2024 08:33

Hrast 75 mm * 130 mm * 2500-3000 mm četvrtače prirodno sušenje 25 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
75 mm 130 mm АВС;ВС
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500; 3000 mm
Ponuda 18444457 01 Jul 2024 08:33

Hrast 27-29 mm * 150-200 mm * 2220-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 60 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
27-29 mm 150-200 mm АВС;ВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 60 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2220-3000 mm
Ponuda 18446592 24 Jun 2024 12:11

Hrast 75 mm * 130 mm * 2500-3000 mm četvrtače prirodno sušenje 25-25 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
75 mm 130 mm AB
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500; 3000 mm
Ponuda 18446591 24 Jun 2024 12:07

Hrast 100-200 mm * 100-200 mm * 2220-4000 mm četvrtače prirodno sušenje 25-100 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
100; 120; 150; 200 mm 100; 120; 150; 200 mm -
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2220; 2500; 3000; 4000 mm
Ponuda 18441112 21 Jun 2024 09:44

Hrast 100-200 mm * 100-200 mm * 2200-3000 mm okrajčena daska prosušeno 25-60 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
100; 120; 150; 200 mm 100; 120; 150; 200 mm АВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 60 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2200; 2500; 3000 mm
Ponuda 18441231 21 Jun 2024 09:44

Bijeli Jasen 29-54 mm * 130-450 mm * 2100-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 25-100 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
29; 30; 32; 35; 42; 50; 54 mm 130-450 mm АB;ABC;BC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 25 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2100-3000 mm
Ponuda 18444548 30 May 2024 08:56

Hrast 50-54 mm * 120-350 mm * 2000-3000 mm okrajčena daska prirodno sušenje 30 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
50-54 mm 120-350 mm АВС;ВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2000-3000 mm
Ponuda 18444547 30 May 2024 08:54

Hrast 75 mm * 130 mm * 2500-3000 mm četvrtače prirodno sušenje 25 m3 / spot pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
75 mm 130 mm АВС;ВС
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500; 3000 mm
Ponuda 18444300 28 May 2024 09:10

Ukrajina Pilana

Aktivnost kompanije: Pilana, Bruto-promet: 2000000 eur