Ponuda 18310991 03 Jul 2020 12:53

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 100+ mm АА, АВ
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310990 03 Jul 2020 12:50

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm A;B;C
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310989 03 Jul 2020 12:48

Rekonstituisani Bulovi, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm A;B;C
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310988 03 Jul 2020 12:46

Rekonstituisani Bulovi, Hrast, Crveni Hrast, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm A;B;C
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Crveni hrast, Bijeli jasen, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310987 03 Jul 2020 12:44

Okrajčena Daska, Hrast, Crveni Hrast, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 100+ mm ABC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Crveni hrast, Bijeli jasen, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310986 03 Jul 2020 12:42

Polusamica, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm ABC
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310984 03 Jul 2020 12:40

Rekonstituisani Bulovi, Hrast, Crveni Hrast, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm A;B;C
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Crveni hrast, Bijeli jasen, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310983 03 Jul 2020 12:35

Rekonstituisani Bulovi, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm ABC
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310982 03 Jul 2020 12:32

Okrajčena Daska, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 80+ mm ABC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310981 03 Jul 2020 12:28

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
70; 80; 100; 120; 150; 180; 200 mm 70; 80; 00; 120; 150; 180; 200; 260 mm В, С, D
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310980 03 Jul 2020 12:26

Traverse, Hrast, Crveni Hrast

Debljina Širina Kvalitet
160,260 mm 70; 100; 120; 150; 160; 200; 260 mm В, С, D
Tip: Traverse, Vrsta drveta: Hrast, Crveni hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310979 03 Jul 2020 12:22

Puno Drvo, Hrast, Javor, Bijeli Jasen, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Hrast, Javor, Bijeli jasen, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Debljina: 12+ mm, Širina: 80+ mm, Dužina: 1-3 mm, Kvalitet: ABC
Ponuda 18310975 03 Jul 2020 11:48

Rekonstituisani Bulovi, Hrast, Javor, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 1500+ mm ABC
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Javor, Bijeli jasen, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310974 03 Jul 2020 11:45

Samica,, Hrast, Javor, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 1500+ mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Javor, Bijeli jasen, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310540 29 Jun 2020 11:48

Okrajčena Daska, Bijeli Jasen, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 100+ mm AA + AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310539 29 Jun 2020 11:46

Rekonstituisani Bulovi, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm ABC
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310532 29 Jun 2020 11:28

Rekonstituisani Bulovi, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm ABC
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310530 29 Jun 2020 11:24

Samica,, Bijeli Jasen, Hrast, Crveni Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Hrast, Crveni hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310529 29 Jun 2020 11:21

Okrajčena Daska, Bijeli Jasen, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 100+ mm ABC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310527 29 Jun 2020 11:15

Polusamica, Bijeli Jasen, Hrast, Crveni Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm ABC
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Hrast, Crveni hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310526 29 Jun 2020 11:13

Rekonstituisani Bulovi, Bijeli Jasen, Hrast, Crveni Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm ABС
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Hrast, Crveni hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310525 29 Jun 2020 11:12

Samica,, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 2000+ mm AB
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18310524 29 Jun 2020 11:10

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
70; 100; 120; 150; 160; 200 mm 70; 100; 120; 150; 160; 200; 260 mm ABC
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310516 29 Jun 2020 11:02

Traverse, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
160; 260 mm 70; 100; 120; 150; 160; 200; 260 mm В, С, D
Tip: Traverse, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18310515 29 Jun 2020 10:59

Puno Drvo, Hrast, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Debljina: 12+ mm, Širina: 80+ mm, Dužina: 1500+ mm, Kvalitet: ABC