Ponuda 18396110 02 Dec 2022 15:05

Rekonstituisani Bulovi, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
35; 52; 54 mm 2500-3000 mm АВС
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18396079 02 Dec 2022 10:27

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25; 30; 32; 50; 52; 54; 60; 65; 70 mm 140+ mm A/B/C
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000; 4000 mm
Ponuda 18389538 02 Dec 2022 10:27

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
32; 50; 52; 54; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm АВС
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18389539 02 Dec 2022 10:27

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
32; 50; 52; 54; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm АВ
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18396000 02 Dec 2022 10:26

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
100; 150; 200 mm 100; 150; 200 mm ABC
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000; 4000; 5000 mm
Ponuda 18396004 02 Dec 2022 10:26

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25; 30; 32; 50; 52; 54; 60; 65; 70 mm 130+ mm АВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000 mm
Ponuda 18392448 29 Nov 2022 15:00

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
30; 32; 35; 40; 50; 52; 54; 65; 70 mm 130+ mm AВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000 mm
Ponuda 18388587 28 Nov 2022 08:10

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
32; 50; 52; 54; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm АBCD
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18388588 28 Nov 2022 08:10

Rekonstituisani Bulovi, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
32; 50; 52; 54; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm АBCD
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18395339 28 Nov 2022 08:10

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
100; 150; 200 mm 100; 150; 200 mm АВС
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000; 4000; 5000 mm
Ponuda 18395340 28 Nov 2022 08:10

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25; 30; 32; 50; 52; 54; 60; 65; 70 mm 130+ mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000; 4000 mm
Ponuda 18395600 28 Nov 2022 08:10

Rekonstituisani Bulovi, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
25; 30; 32; 50; 52; 54; 60; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000; mm АBC
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18395602 28 Nov 2022 08:10

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
25; 30; 32; 50; 52; 54; 60; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm АBC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18391911 23 Nov 2022 12:39

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
30; 32; 35; 40; 50; 52; 54; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm АВС
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18388440 23 Nov 2022 12:39

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
32; 50; 52; 54; 65; 70 mm 100+ mm АВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000 mm
Ponuda 18388441 23 Nov 2022 12:39

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
100; 150; 200 mm 100; 150; 200 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000; 4000 mm
Ponuda 18391906 23 Nov 2022 12:39

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
30; 32; 35; 40; 50; 52; 54; 65; 70 mm 100+ mm АВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000 mm
Ponuda 18397976 22 Nov 2022 09:52

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
100; 150; 200 mm 100; 150; 200 mm АВС
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000; 4000 mm
Ponuda 18397975 22 Nov 2022 09:49

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
20; 22; 30; 32; 35; 42; 52; 55; 60; 65 mm 150; 200 mm АВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2500; 3000 mm
Ponuda 18394857 20 Nov 2022 13:57

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
100; 150; 200 mm 100; 150; 200 mm ABCD
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 4000-5000 mm
Ponuda 18394858 20 Nov 2022 13:57

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25; 30; 32; 50; 52; 54; 60; 65; 70 mm 130+ mm АВС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000 mm
Ponuda 18394859 20 Nov 2022 13:57

Rekonstituisani Bulovi, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
30; 32; 35; 40; 50; 52; 54; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm ABС
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18394860 20 Nov 2022 13:57

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
30; 32; 35; 40; 50; 52; 54; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm АВС
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18391559 20 Nov 2022 13:57

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
32; 50; 52; 54; 65; 70 mm 100+ mm ABС
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200; 2500; 3000 mm
Ponuda 18391667 20 Nov 2022 13:57

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
32; 50; 52; 54; 65; 70 mm 2000; 2200; 2500; 3000 mm AВС
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 25 - 200 m3 mesečno