Kategorija proizvoda: Četinari - Rezanja Očistiti sve
Ponuda 18270527 09 Jul 2020 13:48

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
36-38 mm 86-88 mm 4
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 500 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2985-3985 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Potražnja 18275790 09 Jul 2020 13:48

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
36-38 mm 86-88 mm 4
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 100-1000 m3 mesečno, Dužina: 2985; 3650; 3985 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18280719 09 Jul 2020 13:48

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
22; 46 mm 125 mm 1-2 Grade
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 36 - 360 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000; 4000 mm, Sušenje: Prosušeno(KD 18-20%)
Ponuda 18270781 08 May 2020 15:18

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
36-38 mm 86-88 mm 4
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 500 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2985-3985 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)