Ponuda 18274958 08 May 2020 15:18

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 10 - 15 kamion mesečno, Prečnik: 40-160 mm, Dužina: 1000-4500 mm, Kvalitet: ABC
Ponuda 18270781 08 May 2020 15:18

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
36-38 mm 86-88 mm 4
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 500 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2985-3985 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18276567 08 May 2020 15:18

Crosscut Saws Danicom Nova Ukrajina

Katalog: Crosscut saws, Marka: Danicom, Godina proizvodnje: 2016-2019, Stanje dobra: Nova