Potražnja 18438942 21 Mar 2024 15:05

Nev/koristi se Jela-Bjelo Drvo Evro Paleta - EPAL 800 mm * 1200 mm 8 kamion / mjesec

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 8 kamion mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm, Oznaka tretmana: ISPM 15
Potražnja 18438605 18 Mar 2024 10:20

Novo Bor - Crveno Drvo CP Paleta 1140 mm * 1140 mm 2 kamion / mjesec

Tip: CP Paleta, Količina: 2 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 145 mm, Širina: 1140 mm, Dužina: 1140 mm, Oznaka tretmana: ISPM 15
Potražnja 17963239 09 Feb 2024 09:43

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor, Sibirski Bor, Alepski Bor, Mediteranski Bor                  , Europski Crni Bor, Jela-Bjelo Drvo, Douglas, Jela, Kavkaske Jele - Kavkaski Jela, Gorostasna Jela                        , Velika Jela, Sibirska Jela, Ariš, Sibirski Ariš Evro Paleta - EPAL 80.0 cm * 120.0 cm m3 / mjesec

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 5000.0 - 7500.0 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Primorski Bor (Pinus pinaster), Sibirski bor, Visina: 14.5 cm, Širina: 80.0 cm, Dužina: 120.0 cm, Oznaka tretmana: ISPM 15
Potražnja 18433591 18 Jan 2024 11:54

Nev/koristi se Bor - Crveno Drvo, Jela-Bjelo Drvo Evro Paleta - EPAL 800 mm * 1200 mm 6 kamion / mjesec

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 6 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm, Oznaka tretmana: ISPM 15
Potražnja 18433419 17 Jan 2024 10:07

Novo Bor - Crveno Drvo, Jela-Bjelo Drvo Evro Paleta - EPAL 800 mm * 1200 mm 6 kamion / mjesec

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 6 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm, Oznaka tretmana: ISPM 15