Ponuda 18203853 25 Feb 2021 12:07

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Dijelovi Namještaja, Finalna upotreba: Pine bars, planed elements, Količina: 10 m3 mesečno, Dimenzije: 16,18,20,22,23; 12x40, 12x45, 12x22, 35x35, 40x40, 45x45
Potražnja 18190478 05 Feb 2021 12:30

Friza, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 65; 75 mm F 1a
Tip: Friza, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 31 m3 mesečno, Dužina: 550, 610; 640; 650 mm
Potražnja 18232834 05 Feb 2021 12:16

Friza, Bor - Crveno Drvo, FSC

Debljina Širina Kvalitet
22; 25 mm 75; 100 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Glavna karakteristika: FSC, Tip: Friza, Količina: 120 m3 mesečno, Dužina: 1040; 1300; 1400 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)