Ponuda 17946377 28 Sep 2022 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Letonija, Sastav: solid and fj, Debljina: 18-42 mm, Širina: 450-1200 mm, Dužina: 300-5000 mm
Ponuda 17960589 22 Jul 2022 04:00

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Letonija, Tip: Ljepljene Vertikale Prozora, Finalna upotreba: door and window scantlings, Količina: 1100 m3 mesečno, Dimenzije: Thickness: 48; 63; 72; 84; 96 Width: 62; 68; 75; 86; 95; 105; 115; 125; 145
Ponuda 18143795 21 Feb 2017 04:01

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Letonija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 24 - 86 mm, Širina: 100 - 1200 mm, Dužina: 1000 - 6000 mm
Ponuda 18143798 21 Feb 2017 04:01

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Letonija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 16 - 60 mm, Širina: 100 - 1200 mm, Dužina: 2000 - 5000 mm
Ponuda 17988443 25 Oct 2016 11:57

Bor - Crveno Drvo Drveni Briketi Letonija

Tip: Drveni briketi, Količina: 700 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo