Ponude Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18341418 28 Apr 2021 10:17

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Količina: 50 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 75-100 mm, Dužina: 1-6 m, Kvalitet: А
Ponuda 18341416 28 Apr 2021 10:13

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 100 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 20 - 300 m3 mesečno, Dužina: 2000-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)