Ponuda 18341418 28 Apr 2021 10:17

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Količina: 50 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 75-100 mm, Dužina: 1-6 m, Kvalitet: А
Ponuda 18341416 28 Apr 2021 10:13

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20-100 mm 75-150 mm А3, А4, АВ, ВВ, С
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 20 - 300 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18341415 28 Apr 2021 10:03

Za Rezanje (Furnira), Breza

Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Breza, Porijeklo: Rusija, Kvalitet: trupci za rezani furnir #1, Količina: 100 - 10000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 22+ mm, Dužina: 4+ m