Ponuda 18304451 14 Jul 2020 09:46

Okrajčena Daska, Breza

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 50 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Breza, Količina: 32 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18310138 14 Jul 2020 09:45

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor Drvni Opiljci Ukrajina

Tip: Drvni Opiljci, Količina: 24 - 500 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor
Ponuda 18310426 27 Jun 2020 20:56

Štap Za Metla

Dužina Prečnik Širina
120 cm 2.2 cm 2.2 cm
Tip: Štap za metla
Ponuda 18310424 27 Jun 2020 20:42

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor, Ljušteno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Debljina: 0.6 mm
Ponuda 18310423 27 Jun 2020 20:33

Topola, Ljušteno

Vrsta drveta: Topola, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Debljina: 0.6-1.7 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18310422 27 Jun 2020 20:29

Hrast, Ljušteno

Vrsta drveta: Hrast, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Debljina: 0.6-1.7 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18310421 27 Jun 2020 20:21

Breza, Ljušteno

Vrsta drveta: Breza, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Debljina: 0.6-1.7 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18310420 27 Jun 2020 20:14

Bukva, Ljušteno

Vrsta drveta: Bukva, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Debljina: 0.6-1.7 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18310419 27 Jun 2020 20:03

Četvrtače, Douglas , Jela

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 22 mm C24
Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Jela (Abies alba), Tip: Četvrtače, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18310417 27 Jun 2020 19:59

Četvrtače, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 22 mm C24
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Tip: Četvrtače, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18310413 27 Jun 2020 19:54

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 22 mm C24
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18310412 27 Jun 2020 19:41

Četvrtače, Breza

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 22 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Breza, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4 m
Ponuda 18310411 27 Jun 2020 19:34

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 22 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4 m
Ponuda 18310410 27 Jun 2020 19:26

Četvrtače, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 22 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4 m
Ponuda 18310329 26 Jun 2020 10:17

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 32 mm F 1
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4 m
Ponuda 18310328 26 Jun 2020 10:07

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
22-30 mm 150-300 mm 0A
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2; 4; 6 m, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18310327 26 Jun 2020 09:47

Polusamica, Breza

Debljina Dužina Kvalitet
22; 30 mm 2000; 4000; 6000 mm B 1
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Breza, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Širina: 150-300 mm
Ponuda 18310326 26 Jun 2020 09:43

Polusamica, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
22; 30 mm 2; 4; 6 m B 1
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Širina: 150-300 mm
Ponuda 18310323 26 Jun 2020 09:31

Polusamica, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
22; 33 mm 2; 4; 6 m B 1
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Širina: 150-300 mm
Ponuda 18310321 26 Jun 2020 09:16

Polusamica, Sibirska Smreka

Debljina Dužina Kvalitet
22; 30 mm 2; 4; 6 m 1
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 52 - 1000 m3 Spot - 1 put , Širina: 150-300 mm
Ponuda 18310318 26 Jun 2020 09:12

Polusamica, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
22; 30 mm 2-4 m B 1
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Širina: 150-300 mm
Ponuda 18310316 26 Jun 2020 09:09

Okrajčena Daska, Topola

Debljina Širina Kvalitet
23; 26; 32; 38; 52 mm 150+ mm 3/4 FN čiste strane
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Topola, Količina: 38 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.1+ m
Ponuda 18310148 26 Jun 2020 09:01

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Tip: Krevetske Letvice, Finalna upotreba: Bed Slats, Količina: 54 - 200 m3 Spot - 1 put , Dimenzije: 30 X 120 x 300-2200mm
Ponuda 18310157 26 Jun 2020 09:00

Slamarica, Bilo Koji

Tip: Slamarica, Količina: 1000 - 10000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18310261 25 Jun 2020 11:43

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Breza

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 230; 260; 320; 380; 520 mm F 1
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Breza, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3 m