Kategorija proizvoda: Konstruisani Višeslojni Podovi Očistiti sve
Ponuda 18324549 02 Dec 2022 16:27

Hrast, CE, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
192 mm 13.5 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: CE, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 1 - 5000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 1820; 2150 mm
Ponuda 18324432 02 Dec 2022 16:27

Hrast, CE, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
136 mm 13.5 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: CE, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 1820; 2130 mm
Ponuda 18324430 02 Dec 2022 16:27

Hrast, CE, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
175 mm 13 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: CE, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 367.79 - 367.79 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1800; 2100 mm
Ponuda 18324428 02 Dec 2022 16:27

Hrast, CE, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
136 mm 13.5 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: CE, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 1820; 2130 mm
Ponuda 18324421 02 Dec 2022 16:27

Hrast, FSC, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
136 mm 13.5 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 1820; 2130 mm
Ponuda 18324418 02 Dec 2022 16:27

Hrast, CE, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
185 mm 13.5 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: CE, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 1820; 2150 mm
Ponuda 18323694 02 Dec 2022 16:27

Hrast, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
160 mm 20 mm -
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 500-2000 mm
Ponuda 18288397 02 Dec 2022 16:27

Crveni Zapadni Kedar , FSC, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
94 mm 11 mm 11 mm
Vrsta drveta: Crveni zapadni Kedar (WRC), Glavna karakteristika: FSC, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 7 - 10000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 0.92-3.65 m
Ponuda 18324426 02 Dec 2022 16:27

Hrast, CE, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
192 mm 13.5 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: CE, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 1820; 2150 mm
Ponuda 18263399 02 Dec 2022 16:27

Hrast, FSC, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
192 mm 13.5 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 100 - 10000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1820; 2150 mm
Ponuda 18323693 02 Dec 2022 16:27

Hrast, FSC, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
160 mm 20 mm -
Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 500-2000 mm