Potražnja 18334561 01 Mar 2021 04:05

Bor - Crveno Drvo, 2000 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 24 mm, Širina: 88 mm, Dužina: 1200 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Potražnja 18334560 01 Mar 2021 04:04

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 2000 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 2000 m3 mesečno, Debljina: 21 mm, Širina: 88 mm, Dužina: 1000 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet (ambalaža i palete)