Kategorija proizvoda: Pune Ploče , Nastavljene, Lijepljene Očistiti sve
Ponuda 18382812 01 Jul 2022 10:36

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Kalifornijski Bor

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Kalifornijski bor, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20; 25; 30 mm, Širina: 400+ mm, Dužina: 1000+ mm
Ponuda 18382724 01 Jul 2022 10:34

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Kalifornijski Bor

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Kalifornijski bor, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20/25/30 mm, Širina: 500+ mm, Dužina: 1000+ mm
Ponuda 18382723 30 Jun 2022 12:06

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Kalifornijski Bor

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Kalifornijski bor, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20; 25; 30 mm, Širina: 500+ mm, Dužina: 1000+ mm