Ponuda 18294481 18 Aug 2020 13:42

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Peleti ENplus Belarus

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Belarus, Količina: 22 - 2000 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Ponuda 18309328 18 Aug 2020 13:42

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Peleti ENplus Belarus

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Belarus, Količina: 22 - 1500 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Ponuda 18307917 18 Aug 2020 13:42

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, FSC

Debljina Širina Kvalitet
16-150 mm 16-120 mm 1,2
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Glavna karakteristika: FSC, Porijeklo: Belarus, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 32 - 2500 ft3 mesečno, Dužina: 600-5000 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)