Potražnja 18162681 28 May 2021 17:41

Stabla, Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Primorski Bor (Pinus pinaster), Količina: 500 tona Spot - 1 put , Prečnik: 6-10 cm, Dužina: 2.20; 2.50 m, Kvalitet: 1ère
Ponuda 18179148 28 May 2021 17:41

Stubovi, Primorski Bor , ISO-9000

Proizvod: Stubovi, Vrsta drveta: Primorski Bor (Pinus pinaster), Porijeklo: Portugal, Količina: 30000 komada Spot - 1 put , Prečnik: 11-22 cm, Dužina: 6.25; 7; 8; 9; 10; 12 m, Kvalitet: BONNE QUALITÉ