Ponuda 18439086 28 May 2024 08:36

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Italija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 19-40 mm, Širina: 650-1220 mm, Dužina: 3000-4200 mm
Ponuda 18439090 28 May 2024 08:36

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20-40 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 800-3000 mm
Ponuda 18439091 28 May 2024 08:36

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 19-40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 4200 mm
Ponuda 18439092 28 May 2024 08:36

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20-40 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 800-3000 mm
Ponuda 18439093 28 May 2024 08:36

Sjeverno-američki Lišćari, Puno Drvo, Crveni Hrast

Vrsta drveta: Crveni hrast, Tip: Ljepljene Vertikale Prozora, Finalna upotreba: produzione finestre, Količina: 15 - 50 m3 mesečno, Dimenzije: 63-72x75/86/95/115/125/145 mm
Ponuda 18439094 28 May 2024 08:36

Afričko Tvrdo Drvo (liščari), Puno Drvo, Sapelli

Vrsta drveta: Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Tip: Ljepljene Vertikale Prozora, Finalna upotreba: produzione finestre, Količina: 15 - 30 m3 mesečno, Dimenzije: 63-72x75/86/95/115/125/145 mm
Ponuda 18439096 28 May 2024 08:36

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Tip: Ljepljeni Dovratnik Vrata, Finalna upotreba: produzione porte , Količina: 15 - 30 m3 Spot - 1 put , Dimenzije: on request
Ponuda 18439097 28 May 2024 08:36

Sjeverno-američki Lišćari, Puno Drvo, Bijeli Hrast

Vrsta drveta: Bijeli hrast, Tip: Ljepljene Vertikale Prozora, Finalna upotreba: produzione finestre, Količina: 15 - 30 m3 mesečno, Dimenzije: 63-72x75/86/95/115/125/145 mm