Ponuda 18439235 29 May 2024 11:10

Laminirana Šperploča (Crni Sloj)

Tip šperploče: Laminirana Šperploča (Crni Sloj), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-40 mm, Širina: 1220; 1250; 1500 mm, Dužina: 2440; 2500; 3000 mm, Klasa: A
Ponuda 18330929 29 May 2024 08:11

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-35 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: A
Ponuda 18283392 26 Mar 2024 03:42

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-30 mm, Širina: 1250; 1220 mm, Dužina: 2500; 2440 mm, Klasa: B; BB
Ponuda 18438557 18 Mar 2024 03:58

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-35 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: B/BB
Ponuda 18277860 18 Mar 2024 03:57

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-30 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: AAA B/BB
Ponuda 18317468 18 Mar 2024 03:57

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-35 mm, Širina: 1220/1250 mm, Dužina: 2440/2500 mm, Klasa: A
Ponuda 18284118 18 Mar 2024 03:56

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-30 mm, Širina: 1250; 1220 mm, Dužina: 2500; 2440 mm, Klasa: B; BB
Ponuda 18262778 18 Mar 2024 03:56

Okoumé Ljušteno

Vrsta drveta: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Gabon, Debljina: 0.8-2.6 mm
Ponuda 18390193 18 Mar 2024 03:55

Okrajčena Daska Okoumé

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 100 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2200 mm
Ponuda 18285458 18 Mar 2024 03:50

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-35 mm, Širina: 1250; 1220 mm, Dužina: 2500; 2440 mm, Klasa: B/BB
Ponuda 18276459 18 Mar 2024 03:50

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 1 - 10 20'kontejner Spot - 1 put , Debljina: 4-35 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: AAA
Ponuda 18280492 06 Oct 2022 04:00

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-30 mm, Širina: 1250; 1220 mm, Dužina: 2500; 2440 mm, Klasa: B/BB
Ponuda 18279847 03 Oct 2022 04:00

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-30 mm, Širina: 1250; 1220 mm, Dužina: 2500; 2440 mm, Klasa: AAA; B/BB
Ponuda 18330928 08 Sep 2022 03:42

Brodske Šperploče

Tip šperploče: Brodske šperploče, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-35 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: A
Ponuda 18390201 08 Sep 2022 03:41

Okrajčena Daska Zingana

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 100 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Zingana (Zebrano, Zebrawood, Allen ele), Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2200 mm
Ponuda 18390200 08 Sep 2022 03:37

Okrajčena Daska Zingana

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 100 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Zingana (Zebrano, Zebrawood, Allen ele), Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2200 mm
Ponuda 18277580 09 Aug 2022 04:00

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 6; 9; 12; 15; 18; 21 mm, Širina: 1250; 1220 mm, Dužina: 2500; 2440 mm, Klasa: B/BB
Ponuda 18281758 09 May 2022 04:00

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 5.2-35 mm, Širina: 1250; 1220 mm, Dužina: 2500; 2440 mm, Klasa: B/BB
Ponuda 18281317 15 Jul 2021 04:00

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-30 mm, Širina: 1250; 1220 mm, Dužina: 2500; 2440 mm, Klasa: B/BB
Ponuda 18339888 15 Jul 2021 04:00

Brodske Šperploče

Tip šperploče: Brodske šperploče, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 20 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 4-35 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: A
Ponuda 18147618 19 Jun 2017 02:13

Prirodna Šperploča, Okoumé

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 500 m3 mesečno, Debljina: 6; 9; 12; 15; 18; 21 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 1240 mm, Klasa: AAA
Ponuda 18146686 28 Mar 2017 04:01

Okoumé Ljušteno

Vrsta drveta: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Gabon, Debljina: 1.0; 2.2; 2.6 mm