Ponuda 18259987 21 Jul 2024 04:00

Bukva rekonstituisani bulovi 2.0 -3.0 m vještačko sušenje 120-120 m3 / spot - 1 put pošiljalac Poljska

Debljina Dužina Kvalitet
23 mm 2.0 -3.0 m ABC Mix
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 120 - 120 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18394851 18 Jul 2024 04:00

Samica Bukva FSC

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32 mm 2.0 + m B, BR, C
Tip: Samica, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 25 - 150 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18312476 16 Jul 2024 04:00

Bukva rekonstituisani bulovi 2.0 - 3.0 m vještačko sušenje 150 m3 / spot - 1 put pošiljalac Poljska

Debljina Dužina Kvalitet
32 mm 2.0 - 3.0 m A/A , A/B , B , B/R , C
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 150 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18299846 15 Jul 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Breza

Debljina Dužina Kvalitet
38 mm 2-3 m ABC
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Breza, Porijeklo: Poljska, Količina: 200 - 200 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18222286 14 Jul 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva FSC

Debljina Dužina Kvalitet
32 mm 2.0 -3.0 m BC MIX
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 100 - 100 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18222290 14 Jul 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
38 mm 2.0 -3.0 m BC MIX
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 160 - 160 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18246126 13 Jul 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
32 mm 2.0-3.0 m ABC
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 300 - 300 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18189056 12 Jul 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
50 mm 2-3 m A/B
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 120 - 120 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18158299 08 Jul 2024 04:00

Bukva samica 25-50 mm * 2.10-3.10 m vještačko sušenje 300-- m3 / spot - 1 put pošiljalac Poljska

Debljina Dužina Kvalitet
25; 26; 32; 38; 40; 50 mm 2.10; 2.60; 3.10 m ABC
Tip: Samica, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 300 - - m3 Spot - 1 put
Ponuda 18419254 07 Jul 2024 04:00

Bukva rekonstituisani bulovi 2.0 - 3.0 m vještačko sušenje 25-150 m3 / spot - 1 put pošiljalac Poljska

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32 mm 2.0 - 3.0 m AA, AB
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 25 - 150 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18419253 07 Jul 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva FSC

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32 mm 2.0 - 3.0 mm B
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 25 - 150 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18409861 02 Jul 2024 04:00

Samica Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32 mm 2.0-3.0 m A/A A/B B B/R C
Tip: Samica, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 25 - 150 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18189068 30 Jun 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
50 mm 2-3 m A/B
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 260 - 260 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18210366 27 Jun 2024 04:00

Bukva rekonstituisani bulovi 2-3 m vještačko sušenje 200-200 m3 / spot pošiljalac Poljska

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38 mm 2-3 m BC MIX
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 200 - 200 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18424699 25 Jun 2024 04:00

Bukva rekonstituisani bulovi 2000-3000 mm vještačko sušenje 25-300 m3 / spot pošiljalac Poljska

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32 mm 2000-3000 mm -
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 25 - 300 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18327797 24 Jun 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva FSC

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 40; 50 mm 2.0 - 3.0 m A/A; A/B; B; B/R; B/C; C/D
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 30 - 250 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18210370 24 Jun 2024 04:00

Samica Bukva FSC

Debljina Dužina Kvalitet
40; 45; 50 mm 2; 3 m B 1
Tip: Samica, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 120 - 120 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18258267 23 Jun 2024 04:00

Samica Breza

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 40 mm 2.0 - 3.0 m A,B,C
Tip: Samica, Vrsta drveta: Breza, Porijeklo: Poljska, Količina: 120 - 120 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18239340 22 Jun 2024 04:00

Samica Breza

Debljina Dužina Kvalitet
40 mm 2.0-3.0 m BC
Tip: Samica, Vrsta drveta: Breza, Porijeklo: Poljska, Količina: 100 - 100 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18391666 19 Jun 2024 04:00

Samica Bukva FSC

Debljina Dužina Kvalitet
26 mm 2.0 - 3.0 m BRC+
Tip: Samica, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 28 - 168 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18166185 16 Jun 2024 04:00

Samica Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
25; 32; 38; 40; 45; 50 mm 2.0-3.10 m ABC
Tip: Samica, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 300 - - m3 Spot - 1 put
Ponuda 18239482 14 Jun 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
32 mm 2 - 3 m A
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 120 - 120 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18189062 11 Jun 2024 04:00

Samica Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
50 mm 2 - 3 m A/AB/ABC
Tip: Samica, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 150 - 150 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18287539 10 Jun 2024 04:00

Rekonstituisani Bulovi Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
32 mm 2-3 m A
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 100 - 100 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18182287 09 Jun 2024 04:00

Samica Breza

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 40; 45; 50 mm 2-3 m B 1
Tip: Samica, Vrsta drveta: Breza, Porijeklo: Poljska, Količina: 120 - 120 m3 Spot - 1 put