Kategorija proizvoda: Pune Ploče , Nastavljene, Lijepljene Očistiti sve
Ponuda 18175933 21 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15-90 mm, Širina: 500-1220 mm, Dužina: 700-6000 mm
Ponuda 18151295 14 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 16; 18; 20; 22; 24; 25; 30 mm, Širina: 600; 800; 1000; 1200; 1220 mm, Dužina: 2400; 2440; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 6
Ponuda 18175917 13 Apr 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 20; 22; 25; 30; 35; 40; 50; 60 mm, Širina: 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1220 mm, Dužina: 2400; 2440; 3000; 3500; 4000; 5000; 6000 mm
Ponuda 18151296 14 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Discontinuous stave ( FJ / edge glued), Debljina: 16; 18; 20; 22; 24; 25; 30 mm, Širina: 500; 600; 800; 1000; 1200; 1220 mm, Dužina: 2400; 2440; 3000; 4000; 5000; 6000 mm
Ponuda 18154938 14 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/20/22/25/30/35 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2400/2440/3000/5000/6000 mm
Ponuda 18146839 14 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Discontinuous stave ( glued/finger jointed), Debljina: 18-45 mm, Širina: 500-1220 mm, Dužina: <= 6000 mm
Ponuda 18169188 14 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/20/22/25/30/35/40/50/60 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2400/2440/3500/4500/5000/6000 mm
Ponuda 18156791 03 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 20; 22; 25; 30; 35; 40; 45; 50 mm, Širina: 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1220 mm, Dužina: 2400; 2440; 3000; 3500; 4000; 5000; 6000 m
Ponuda 18156792 03 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 20; 22; 25; 30; 35; 45; 50; 55 mm, Širina: 600; 700; 800; 900; 1000; 1220 mm, Dužina: 2400; 2440; 3500; 4500; 5500;
Ponuda 18151294 03 Jun 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 16; 18; 20; 22; 24; 25; 30 mm, Širina: 500; 600; 800; 1200; 1220 mm, Dužina: 2400; 2440; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 60
Ponuda 18156020 24 May 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Salimuli

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Salimuli, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/20/22/25/30/35 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/2400 mm, Dužina: 2400/2440/3500/4500/5000/6000 mm
Ponuda 18269057 24 May 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 45 mm, Širina: 500; 1200 mm, Dužina: 6000 mm
Ponuda 18174902 24 May 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/20/22/25/30/35/40/50/60 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2400/2440/3000/3500/4000/5000/6000 mm
Ponuda 18142658 19 May 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Discontinuous: butt joined/ glued, Debljina: 18-45 mm, Širina: 500-1200 mm, Dužina: 500-6000 mm
Ponuda 18168362 19 May 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15/18/20/22/25/30/35/50/55/60 mm, Širina: 600/700700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2400/2440/3000/5000/6000 mm
Ponuda 18170774 10 May 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 5-90 mm, Širina: 10-1220 mm, Dužina: 2400; 2440; 3000; 3500; 4000; 5000; 6000 mm
Ponuda 18144659 10 May 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Discontinuous stave ( FJ/Glued), Debljina: 18-50 mm, Širina: 500-1220 mm, Dužina: 500-6000 mm
Ponuda 18147951 27 Apr 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Discontinuous stave ( Finger jointed/ Edge glued ) , Debljina: 18-45 mm, Širina: <=1220 mm, Dužina: <=6000 mm
Ponuda 18137747 27 Apr 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/45 mm, Širina: 500/1200 mm, Dužina: 6000 mm
Ponuda 18139166 27 Apr 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18-45 mm, Širina: 500-1200 mm, Dužina: 500- 6000 mm
Ponuda 18142651 27 Apr 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18-45 mm, Širina: 500-1200 mm, Dužina: 500-6000 mm
Ponuda 18169192 26 Apr 2021 08:44

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 20; 22; 25; 30; 35; 40; 50; 60 mm, Širina: 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1220 mm, Dužina: 2400; 2440; 3000; 3500; 4000; 5000; 6000 mm
Ponuda 18154564 13 Apr 2021 04:00

3-slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/20/22/25/30/35/40/45/50/55 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2400/2440/3000/3500/4000/5000/6000 mm
Ponuda 18248678 12 Apr 2021 10:18

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Butt joined laminated, Debljina: 18; 20; 22; 25; 30; 40; 45 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2240; 6000 mm
Ponuda 18248675 12 Apr 2021 10:18

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 20; 22; 25; 30; 40; 45 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440; 6000 mm