Ponuda 18191723 05 May 2020 04:00

Samica,

Debljina Dužina Kvalitet
24-35 mm 1000-6000 mm Izvozni kvalitet (ambalaža i palete)
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Cedar, Količina: 30 m3 godišnje
Ponuda 18067256 05 May 2020 04:00

Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 150 mm I-IV
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Porijeklo: Rusija, Količina: 38 m3 Spot - 1 put , Dužina: 6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18191718 05 May 2020 04:00

Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
20-45 mm 40-45 mm A
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Količina: 20 - 100 m3 godišnje, Dužina: 1000-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)