Kategorija proizvoda: Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Ponuda 18391836 22 Sep 2022 16:06

Gorivo peleti suncokretove ljuske

Tip: Briketi od, Količina: 22 - 800 tona mesečno
Ponuda 18385137 21 Jul 2022 15:01

Drveni peleti A1

Tip: Drveni peleti, Količina: 22 - 3000 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo