Ponuda 18329506 18 Jan 2021 10:51

Evro Paleta - EPAL, Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Evro Paleta - EPAL, Porijeklo: Austrija, Količina: 561 - 250000 pieces godišnje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Potražnja 18047455 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18198629 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 - 15000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Libanski kedar                                                 , Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Potražnja 18200569 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Potražnja 18200570 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Potražnja 18200571 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Potražnja 18200572 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 3000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Potražnja 18200574 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 3000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Potražnja 18200575 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 3000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18226086 15 Jan 2021 11:54

Jednostrana Paleta, Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Jednostrana Paleta, Količina: 1000 - 50000 pieces mesečno, Vrsta drveta: diverse, Visina: 130 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Potražnja 18281256 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Obični bor, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18281563 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 96 - 576 pieces mesečno, Vrsta drveta: Čampres, Visina: 970 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18238146 15 Jan 2021 11:54

Evro Paleta - EPAL, Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Porijeklo: Austrija, Količina: 756 - 15000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Fichte, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18329520 15 Jan 2021 11:23

Paleta Za Rad Sa Hranom, Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Paleta Za Rad Sa Hranom, Porijeklo: Austrija, Količina: 495 - 35000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 150 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18329517 15 Jan 2021 11:11

Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Austrija

Tip: Drveni briketi, Količina: 12 - 20000 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Ponuda 18329515 15 Jan 2021 11:07

Jednostrana Paleta, Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Jednostrana Paleta, Porijeklo: Austrija, Količina: 500 - 10000 pieces godišnje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 120 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18329512 15 Jan 2021 10:57

Jednostrana Paleta, Novo

Tip: Jednostrana Paleta, Porijeklo: Austrija, Količina: 300 - 80000 pieces godišnje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18329510 15 Jan 2021 10:53

Evro Paleta - EPAL, Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 561 - 300000 pieces godišnje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18329504 15 Jan 2021 10:47

Evro Paleta - EPAL, Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 561 - 10000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm, Utovariva težina/zapremina: 25 kg, Oznaka tretmana: ISPM 15
Potražnja 18329502 15 Jan 2021 10:43

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 400 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 400 m3 mesečno, Debljina: 14-22 mm, Širina: 75-145 mm, Dužina: 760-2500 mm, Kvalitet: 3A
Potražnja 18321002 15 Jan 2021 09:55

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 100 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 100 m3 mesečno, Debljina: 16-19 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18326781 15 Jan 2021 09:55

Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Austrija

Tip: Drveni briketi, Količina: 24 - 900 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo