Ponuda 18239291 29 Aug 2022 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 40 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 300-3550 mm
Ponuda 18239293 29 Aug 2022 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 8 mm, Širina: 100 - 600 mm, Dužina: 300 - 3550 mm
Ponuda 18239286 29 Aug 2022 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 300-3550 mm
Ponuda 18239295 29 Aug 2022 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12 mm, Širina: 100 - 1250 mm, Dužina: 300 - 3550 mm
Ponuda 18239289 29 Aug 2022 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 28 mm, Širina: 100 - 1250 mm, Dužina: 300 - 3550 mm
Ponuda 18239998 29 Aug 2022 04:00

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Gazišta Stepeništa, Finalna upotreba: ---, Količina: 4 kamion mesečno, Dimenzije: 50x(60; 70; 80)x3000 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: Type "extra" without knots
Ponuda 18239996 29 Aug 2022 04:00

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Gazišta Stepeništa, Finalna upotreba: ---, Količina: 4 kamion mesečno, Dimenzije: 40 x 60; 70; 80 x 3000 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: Type "extra" without knots
Ponuda 18240001 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ograde

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ograde, Količina: 4 kamion mesečno, Debljina: 40 mm, Širina: 60; 70 mm, Dužina: 3000 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240000 29 Aug 2022 04:00

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Gazišta Stepeništa, Finalna upotreba: ---, Količina: 4 kamion mesečno, Dimenzije: 40x(60; 70; 80)x3000 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: Type "extra" without knots
Ponuda 18240008 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ukrasi, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240004 29 Aug 2022 04:00

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Strugano Drvo, Finalna upotreba: ---, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Dimenzije: 100x (140; 175; 220) mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: Type "extra" without knots
Ponuda 18240002 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ukrasi, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18239975 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ograde

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ograde, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 50 mm, Širina: 50 mm, Dužina: 900 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18239983 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ograde

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ograde, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 28; 40; 50 mm, Širina: 40; 50 mm, Dužina: 900 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18239976 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ograde

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ograde, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 40 mm, Širina: 40 mm, Dužina: 900 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18239967 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ograde

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ograde, Količina: 10000 - 10000 pieces mesečno, Debljina: 40 mm, Širina: 40 mm, Dužina: 900 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18239977 29 Aug 2022 04:00

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Gazišta Stepeništa, Finalna upotreba: ---, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Dimenzije: 50x50x900 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: Type "extra" without knots
Ponuda 18240432 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Stubovi, Traverze,Struktura Vrata

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Stubovi, Traverze,Struktura Vrata, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 11 mm, Širina: 50-70 mm, Dužina: 2200 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240426 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Stubovi, Traverze,Struktura Vrata

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Stubovi, Traverze,Struktura Vrata, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 8-11 mm, Širina: 40-150 mm, Dužina: 2200 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240431 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Stubovi, Traverze,Struktura Vrata

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Stubovi, Traverze,Struktura Vrata, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 11 mm, Širina: 50-70 mm, Dužina: 2200 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240436 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Stubovi, Traverze,Struktura Vrata

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Stubovi, Traverze,Struktura Vrata, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 11 mm, Širina: 40-90 mm, Dužina: 2200 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240448 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ukrasi, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 11-13 mm, Širina: 40-60 mm, Dužina: 2200 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240438 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ukrasi, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 11-13 mm, Širina: 40-60 mm, Dužina: 2200 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240447 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ukrasi, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 13-18 mm, Širina: 50-100 mm, Dužina: 2200 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots
Ponuda 18240451 29 Aug 2022 04:00

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Ukrasi, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Debljina: 11-13 mm, Širina: 40-60 mm, Dužina: 2200 mm, Kvalitet: Type "extra" without knots