Kategorija proizvoda: Pune Ploče , Nastavljene, Lijepljene Očistiti sve
Ponuda 18147901 30 Jun 2020 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Radiata Pine

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Radiata Pine (Pinus radiata, insignis), Porijeklo: Novi Zeland, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 9-40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
Ponuda 18255143 28 Apr 2020 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Kalifornijski Bor

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Kalifornijski bor, Porijeklo: Novi Zeland, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 7-40 mm, Širina: 300-1300 mm, Dužina: 2000-6000 mm