Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18422462 26 Apr 2024 13:35

Friza Hrast

Debljina Širina Kvalitet
4.5 mm 10; 12.5; 15; 18; 20; 23 cm Promjenjiv
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 90; 125; 200; 250 cm
Ponuda 18419018 26 Apr 2024 13:35

Bijeli Jasen, Bukva, Hrast

Debljina Širina Dužina
1.8-4.5 mm 8-63 cm 800-6000 mm
Vrsta drveta: Bijeli jasen, Bukva, Hrast, Tip: Veneer Lamellas, Količina: 1 - 5000 m2 (sqm) mesečno, Kvalitet: I/II/III
Ponuda 18422237 16 Apr 2024 04:00

Usluge Testerisanja, Njemačka

Tip: Usluge Testerisanja, Zemlja: Njemačka, Region: Europa
Ponuda 18350835 16 Apr 2024 04:00

Njemačka

Tip: Kapparbeiten / Fehler auskappen, Zemlja: Njemačka, Region: Sachsen
Ponuda 18350838 16 Apr 2024 04:00

Usluge Testerisanja, Njemačka

Tip: Usluge Testerisanja, Zemlja: Njemačka, Region: Sachsen
Ponuda 18417844 15 Apr 2024 10:08

Hrast, Podovi Od Punog Drveta S4S Lamele

Debljina Širina Dužina
4.5 mm 230 mm 1250-2500 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Podovi Od Punog Drveta S4S Lamele, Količina: 3500 - 12000 m2 (sqm) mesečno, Kvalitet: II