Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18432075 16 Jul 2024 10:29

Bijeli jasen #1 common 50 mm * 120-400 mm * 2100-4100 mm okrajčena daska vještačko sušenje 30-90 m3 / spot pošiljalac Srbija

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 120-390 mm #1 common
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 30 - 60 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2100-4100 mm
Ponuda 18385807 08 Jul 2024 11:02

Smeđi Jasen 26 mm * 65-130 mm * 600-3600 mm friza vještačko sušenje 30-90 m3 / mjesec pošiljalac Srbija

Debljina Širina Kvalitet
26 mm 65; 100; 130 mm 3 faces clear
Tip: Friza, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Količina: 30 - 90 m3 mesečno, Dužina: 600-3600 mm
Ponuda 18447625 04 Jul 2024 09:21

Hrast 50 mm * 120+ mm * 2100+ mm okrajčena daska vještačko sušenje 30-120 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 120+ mm -
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 30 - 120 m3 mesečno, Dužina: 2100+ mm
Ponuda 18447623 04 Jul 2024 09:14

Hrast I 26 mm * 250-400 mm * 1200-3500 mm okrajčena daska vještačko sušenje 20-60 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
26 mm 250-400 mm I
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 20 - 60 m3 mesečno, Dužina: 1200-3500 mm
Ponuda 18416761 10 Jun 2024 14:46

Okrajčena Daska Topola Klon L214 FSC

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 120+ mm FAS (firsts and seconds)
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Topola klon l214, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 30 - 175 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2000; 2100+ mm
Ponuda 18412980 10 Jun 2024 14:45

Friza Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
32; 50 mm 50 mm 3/4 FN čiste strane
Tip: Friza, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 30 - 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 250-600 mm
Ponuda 18441807 26 Apr 2024 09:41

Hrast 50 mm * 120+ mm * 600-2000 mm okrajčena daska vještačko sušenje 30-60 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 120+ mm Prime
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 30 - 60 m3 mesečno, Dužina: 600-2000 mm
Ponuda 18439635 29 Mar 2024 11:44

Hrast 50 mm * 50 mm * 250-500 mm četvrtače vještačko sušenje 29-58 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 50 mm AB
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 29 - 58 m3 mesečno, Dužina: 250-500 mm
Ponuda 18435772 14 Feb 2024 12:29

Hrast samica 25-50 mm * 2000+ mm svježe rezano 20-80 m3 / mjesec

Debljina Dužina Kvalitet
25; 50 mm 2000+ mm ABCD
Tip: Samica, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 20 - 80 m3 mesečno
Ponuda 18435299 07 Feb 2024 12:15

Hrast 25 mm * 50 mm * 250-400 mm friza vještačko sušenje 28-56 m3 / spot - 1 put

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 50 mm AB
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 28 - 56 m3 Spot - 1 put , Dužina: 250-400 mm