Potražnja 18343434 20 May 2021 13:04

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
30; 47 mm 125, 150; 100, 150, 200 mm S/F
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 2000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4000-6000; 5100-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18343432 20 May 2021 12:54

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
42; 47 mm 100; 150; 200 mm S/F
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 2000 m3 mesečno, Dužina: 4000-6000; 5100-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)