Potražnja 18341593 13 Oct 2021 08:15

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
- - AB
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Porijeklo: Rusija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 400-600 m3 mesečno, Dužina: 6 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18339292 13 Oct 2021 08:38

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada mesečno, Visina: 498 cm, Širina: 500 cm, Dužina: 700 cm, Gradilište: 70 m2 (sqm)
Ponuda 18334445 13 Oct 2021 08:37

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 499 cm, Širina: 500 cm, Dužina: 706 cm, Gradilište: 65 m2 (sqm)
Potražnja 18341993 13 Oct 2021 08:15

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
44; 50; 60; 75; 100 mm 150 mm AB
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Porijeklo: Rusija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 400-600 m3 mesečno, Dužina: 6 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18341991 13 Oct 2021 08:15

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
100; 125; 150 mm 100; 125; 150 mm AB
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Porijeklo: Rusija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 400-600 m3 mesečno, Dužina: 6 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18342764 21 Sep 2021 08:42

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 592 cm, Širina: 600 cm, Dužina: 11300 cm, Gradilište: 174.3 m2 (sqm)
Ponuda 18334448 21 Sep 2021 08:42

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 297 cm, Širina: 1040 cm, Dužina: 590 cm, Gradilište: 32.8 m2 (sqm)
Ponuda 18342631 21 Sep 2021 08:42

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 499 cm, Širina: 500 cm, Dužina: 700 cm, Gradilište: 70 m2 (sqm)
Ponuda 18334449 21 Sep 2021 08:42

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 417.3 cm, Širina: 1150 cm, Dužina: 972 cm, Gradilište: 94.1 m2 (sqm)
Ponuda 18342612 21 Sep 2021 08:42

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 524 cm, Širina: 620 cm, Dužina: 860 cm, Gradilište: 53.3 m2 (sqm)
Ponuda 18342766 21 Sep 2021 08:42

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 585 cm, Širina: 520 cm, Dužina: 880 cm, Gradilište: 92 m2 (sqm)
Ponuda 18334447 21 Sep 2021 08:41

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 317 cm, Širina: 600 cm, Dužina: 600 cm, Gradilište: 33 m2 (sqm)
Ponuda 18334443 21 Sep 2021 08:41

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 318.6 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 900 mm, Gradilište: 34.2 m2 (sqm)
Ponuda 18334446 21 Sep 2021 08:41

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 499 cm, Širina: 706 cm, Dužina: 500 cm, Gradilište: 65 m2 (sqm)
Ponuda 18334444 21 Sep 2021 08:41

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 318.6 cm, Širina: 600 cm, Dužina: 800 cm, Gradilište: 33.6 m2 (sqm)
Ponuda 18334440 21 Sep 2021 08:41

Kuća - Baraka, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1 - 1000 komada Spot - 1 put , Visina: 498 mm, Širina: 570 mm, Dužina: 800 mm, Gradilište: 79 m2 (sqm)
Potražnja 18330785 26 Jul 2021 16:05

Trupce Za Četvrtače, Sibirska Smreka

Proizvod: Trupce za četvrtače, Vrsta drveta: Sibirska smreka, Porijeklo: Rusija, Količina: 5000-10000 m3 godišnje, Prečnik: 44; 58; 70 mm, Dužina: 6000 mm, Kvalitet: A , AB
Potražnja 18330835 26 Jul 2021 16:05

Trupce Za Četvrtače, Sibirska Smreka

Proizvod: Trupce za četvrtače, Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1000-2000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 120; 160; 180; 200; 240; 280 mm, Dužina: 13000 mm, Kvalitet: A , AB
Potražnja 18330838 26 Jul 2021 16:05

Trupce Za Četvrtače, Sibirska Smreka

Proizvod: Trupce za četvrtače, Vrsta drveta: Sibirska smreka, Količina: 1000-2000 m3 godišnje, Prečnik: 120; 160; 180; 200; 240; 280 mm, Dužina: 13000 mm, Kvalitet: A , AB
Potražnja 18328227 15 Jul 2021 10:24

Trupce Za Četvrtače, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Proizvod: Trupce za četvrtače, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Porijeklo: Rusija, Količina: 5000-10000 m3 godišnje, Prečnik: 28; 40; 45; 58; 72; 90; 120; 180; 240; 280 mm, Dužina: 6000 mm, Kvalitet: A; AB