Potražnja 18342267 29 Jun 2021 17:21

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20+ mm, Dužina: 11.8 m, Kvalitet: B C D
Potražnja 18336594 29 Jun 2021 17:21

Jela -Bjelo Drvo, 100 m3 godišnje

Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 100 m3 godišnje, Debljina: 48 mm, Širina: 70 mm, Dužina: 850 mm, Kvalitet: Export quality
Ponuda 18336523 29 Jun 2021 17:21

Mljevenje,Sitnjenje, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 178,41 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 14+ cm, Dužina: 5.1 m, Kvalitet: ABC
Potražnja 18334243 29 Jun 2021 17:21

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 500-3000 m3 mesečno, Prečnik: 15+ cm, Dužina: 5.9 - 11.8 m, Kvalitet: B C D
Potražnja 18345820 13 Jun 2021 20:11

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1000 + m3 Spot - 1 put , Prečnik: 14+ cm, Dužina: 5.8; 11.80 m, Kvalitet: ABCD