Ponuda 18309559 15 Sep 2021 04:00

Samica,, Grab

Debljina Dužina Kvalitet
12; 16; 23; 30 mm 2100; (10-15% 1000-2000) mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Grab, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 30 - 500 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18271235 12 Sep 2021 04:01

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
26-52 mm 100+ mm A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 30 - 120 m3 mesečno, Dužina: 900-1900; 2000+ mm
Ponuda 18326368 09 Sep 2021 04:00

Okrajčena Daska, Crni Orah

Debljina Širina Kvalitet
2 in 150+ mm PRIME 1 FACE
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Crni orah, Količina: 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2100+ mm
Ponuda 18207176 31 Aug 2021 04:00

Trpezarijski Stolovi, Dizajn, 10 - 100 komada mesečno

Tip: Trpezarijski Stolovi, Stil: Dizajn, Glavni materijali: Hrast, Količina: 10 - 100 komada mesečno
Ponuda 18182047 29 Aug 2021 04:01

Samica,, Hrast, FSC

Debljina Dužina Kvalitet
27 mm 2000+ mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 150 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18256502 27 Aug 2021 04:00

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
52 mm 2100+ mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 30 - 120 m3 mesečno
Ponuda 18206614 26 Aug 2021 04:00

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
76 mm 100+ mm PRIME
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 35 - 120 m3 mesečno, Dužina: 2100+ mm
Ponuda 18206485 26 Aug 2021 04:00

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
26 (23.8) mm 100+ mm #1 common
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 35 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2050+ mm
Ponuda 18194355 22 Aug 2021 04:00

Samica,, Crni Orah

Debljina Dužina Kvalitet
52 mm 2000+ mm AB
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Crni orah, Količina: 35 - 200 m3 Spot - 1 put
Ponuda 17976035 08 Aug 2021 04:01

Bijeli Jasen, FSC, Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Bijeli jasen, Glavna karakteristika: FSC, Porijeklo: Hrvatska, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 30.0 - 400.0 m2 (sqm) mesečno, Širina: 21; 25 mm, Dužina: 100-145 mm, Debljina: 1500-3300 mm, Kvalitet: possibility to have different profiles
Ponuda 18252505 30 Jul 2021 04:00

Trpezarijski Stolovi, Dizajn, 10 - 100 komada mesečno

Tip: Trpezarijski Stolovi, Stil: Dizajn, Glavni materijali: Hrast, Orah, Količina: 10 - 100 komada mesečno
Ponuda 18252490 30 Jul 2021 04:00

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20 mm 1800+ (10-15% 1000-1700) mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30 - 90 m3 mesečno
Ponuda 18245569 25 Jul 2021 04:01

Samica,, Bijeli Jasen, FSC

Debljina Dužina Kvalitet
26 mm 2000+ mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 30 - 250 m3 mesečno
Ponuda 18251125 21 Jul 2021 04:00

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
22 mm 2100+ mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 30 - 150 m3 mesečno
Ponuda 18141597 21 Jul 2021 04:00

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 100+ mm Standard
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 200 - - m3 mesečno, Dužina: 1500-4000 mm
Ponuda 18206962 21 Jul 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Hrvatska, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20; 40 mm, Širina: 330+ mm, Dužina: 1000+ mm
Ponuda 18329317 18 Jul 2021 04:01

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
52 mm 2000+ mm CHARACTER
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 30 - 150 m3 mesečno
Ponuda 18211374 17 Jul 2021 04:00

Samica,, Crni Orah

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 200+ mm Offcuts
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Crni orah, Količina: 30 - 60 m3 mesečno
Ponuda 18312114 14 Jul 2021 04:00

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
2 in 180+ mm SELECT ONE FACE
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1 - 3 40'kontejner Spot - 1 put , Dužina: 2400/2500 mm
Ponuda 18311211 07 Jul 2021 04:00

Samica,, Grab

Debljina Dužina Kvalitet
12-16-23-30 mm 2100+ mm AB with little C
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Grab, Količina: 1 - 3 m3 Spot - 1 put , Širina: 120+ mm
Ponuda 18311210 07 Jul 2021 04:00

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
32-38 mm 120+ mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1 - 3 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2100+ mm
Ponuda 18311203 07 Jul 2021 04:00

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
52 mm 2000+ mm SLABS
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 1 - 3 40'kontejner Spot - 1 put , Širina: 400+ mm
Ponuda 18311468 07 Jul 2021 04:00

Crni Orah Okrajci/Završeci Italija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: 1 - 4 40'kontejner Spot - 1 put , Vrsta drveta: Crni orah
Ponuda 18310966 05 Jul 2021 11:27

Drveni Peleti ENplus Hrvatska

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 24,84 - 50.000 tona godišnje, Vrsta drveta: Mixed beech
Ponuda 18319472 01 Jul 2021 04:00

Samica,, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
26 mm 2100+ mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 1 - 2 40'kontejner Spot - 1 put