Kategorija proizvoda: Pilanska Građa Očistiti sve
Ponuda 18185458 31 Mar 2021 10:07

Za Rezanje, Crveni Hrast, PEFC/FSC

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Crveni hrast, Porijeklo: Francuska, Kvalitet: a/b/c, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 40+ cm, Dužina: 2.50 - 10 m
Ponuda 18185457 31 Mar 2021 10:07

Za Rezanje, Crveni Hrast, PEFC/FSC

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Crveni hrast, Porijeklo: Francuska, Kvalitet: a/b/c, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30-39 cm, Dužina: 2.50 - 10 m
Ponuda 18045739 13 Jan 2021 10:51

Za Rezanje, Orah

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Španija, Kvalitet: reconstruido, Količina: 200 - - m3 Spot - 1 put , Prečnik: various cm, Dužina: 1.5+ m