Ponuda 18065462 25 Feb 2021 11:56

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 155 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 12 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500-4900 mm
Ponuda 18054132 25 Feb 2021 11:56

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 135 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 8 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500 - 4900 mm
Ponuda 18211858 25 Feb 2021 11:55

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 80 mm QF1, QF2, QF3
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 - 2 kamion mesečno, Dužina: 300-1500 mm
Ponuda 18054134 25 Feb 2021 11:55

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 195 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 32 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 5000 - 7200 mm
Ponuda 18270034 25 Feb 2021 11:54

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
35 mm 50+ mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 kamion Spot - 1 put , Dužina: 1-1.40 m
Ponuda 18212373 25 Feb 2021 11:54

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
29 mm 143 mm F 1aXX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 kamion mesečno, Dužina: 1000 - 2600 mm
Ponuda 18211857 25 Feb 2021 11:54

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 60 mm QF1, QF2, QF3
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 - 2 kamion mesečno, Dužina: 300 - 1500 mm
Ponuda 18155503 25 Feb 2021 11:54

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 80 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: - m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2600 mm
Ponuda 18035950 25 Feb 2021 11:54

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 155 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 24 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2600 mm
Ponuda 18024571 25 Feb 2021 11:52

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 175 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 77 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2600 mm
Ponuda 18257222 25 Feb 2021 11:52

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
200 mm 200 mm MIX
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1800; 2500; 3400; 3500; 4000; 4500; 4900; 5000; 5100; 5300; 5400 mm
Ponuda 18252923 23 Feb 2021 14:02

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
35 mm 55 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1300 -1450 mm
Ponuda 18155512 23 Feb 2021 14:02

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 115 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: - m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2600 mm
Ponuda 18045742 23 Feb 2021 14:01

Okrajčena Daska, Crveni Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 70-250 mm Declassé
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Crveni hrast, Količina: 300 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 150-2500 mm
Ponuda 18212102 23 Feb 2021 14:01

Hrast Drveni Peleti Španija

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Španija, Količina: 5 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Hrast
Ponuda 18045738 23 Feb 2021 14:01

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
27 mm 1-4 m BC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 500 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18284126 23 Feb 2021 14:01

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 50; 60; 70; 80 mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 45 - 45 m3 Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Ponuda 18212372 23 Feb 2021 14:01

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
29 mm 123 mm F 1aXX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 kamion mesečno, Dužina: 1.000 - 2.600 mm
Ponuda 18284125 23 Feb 2021 14:01

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 50-130 mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 45 - 45 m3 Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Ponuda 18054128 23 Feb 2021 14:01

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 175 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 86 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500 - 4900 mm
Ponuda 18257223 18 Feb 2021 10:19

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
250 mm 200 mm MIX
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1700; 2000; 2100; 2200; 2300; 2500; 3000; 3100; 3200; 4000; 5000; 5500; 6000 mm
Ponuda 18288919 11 Feb 2021 11:54

Rekonstituisani Bulovi, Orah

Debljina Dužina Kvalitet
40 mm 1500-4000 mm MIX
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Španija, Količina: 1 - 2 kamion Spot - 1 put
Ponuda 18288920 11 Feb 2021 11:54

Rekonstituisani Bulovi, Orah

Debljina Dužina Kvalitet
50 mm 1500-4000 mm MIX
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Španija, Količina: 1 - 2 kamion Spot - 1 put
Ponuda 18255029 11 Feb 2021 11:54

Kesten, Parket Sa Perima I Utorima

Debljina Širina Dužina
21 mm 80 mm 400-2500 mm
Vrsta drveta: Kesten, Tip: Parket Sa Perima I Utorima, Količina: 250 m2 (sqm) Spot - 1 put , Kvalitet: Rustic
Ponuda 18255028 11 Feb 2021 11:54

Kesten, Parket Sa Perima I Utorima

Debljina Širina Dužina
21 mm 100 mm 400 - 2500 mm
Vrsta drveta: Kesten, Tip: Parket Sa Perima I Utorima, Količina: 250 m2 (sqm) Spot - 1 put , Kvalitet: Provenzal