Ponuda 18288919 20 Jul 2020 09:36

Rekonstituisani Bulovi, Orah

Debljina Dužina Kvalitet
40 mm 1500-4000 mm MIX
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Španija, Količina: 1 - 2 kamion Spot - 1 put
Ponuda 18045742 20 Jul 2020 09:36

Okrajčena Daska, Crveni Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 70-250 mm Declassé
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Crveni hrast, Količina: 300 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 150-2500 mm
Potražnja 18312197 16 Jul 2020 11:53

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
21, 27 mm 175, 185, 195, 205, 215 mm S/F (saw-falling)
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 1 kamion mesečno, Dužina: 2500 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18054121 16 Jul 2020 10:23

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 215 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 17 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 5000 - 7200 mm
Ponuda 18045740 16 Jul 2020 10:23

Samica,, Orah

Debljina Dužina Kvalitet
27; 50; 75 mm 1.500+ mm Reconstruido
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Španija, Količina: 200 - - m3 Spot - 1 put
Ponuda 18045739 16 Jul 2020 10:23

Za Rezanje, Orah

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Španija, Kvalitet: reconstruido, Količina: 200 - - m3 Spot - 1 put , Prečnik: various cm, Dužina: 1.5+ m
Ponuda 18055161 16 Jul 2020 10:22

Hrast, Parket Sa Perima I Utorima

Debljina Širina Dužina
21 mm 220 mm 400-2500 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Parket Sa Perima I Utorima, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Kvalitet: ABC
Ponuda 18055156 16 Jul 2020 10:22

Hrast, Parket Sa Perima I Utorima

Debljina Širina Dužina
21 mm 160 mm 400-2.500 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Parket Sa Perima I Utorima, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Kvalitet: ABC
Ponuda 18212371 16 Jul 2020 10:22

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
36 mm 60 mm F 1aXX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 - = kamion mesečno, Dužina: 1200-1400 mm
Ponuda 18060912 16 Jul 2020 10:22

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
100-350 mm 100-350 mm D18, D24, D30
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 2.5-11 m
Ponuda 18252922 16 Jul 2020 10:11

Okrajčena Daska, Crveni Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 175 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Crveni hrast, Količina: 5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2600 mm
Ponuda 18060911 16 Jul 2020 10:11

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
200 mm 200 mm D18, D24, D30
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 2.5 - 11 m
Ponuda 18252923 16 Jul 2020 10:11

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
35 mm 55 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1300 -1450 mm
Ponuda 18270034 16 Jul 2020 10:11

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
35 mm 50+ mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 kamion Spot - 1 put , Dužina: 1-1.40 m
Ponuda 18024571 16 Jul 2020 10:11

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 175 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 77 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2600 mm
Ponuda 18035950 16 Jul 2020 10:11

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 155 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 24 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2600 mm
Ponuda 18155503 16 Jul 2020 10:11

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 80 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: - m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2600 mm
Ponuda 18212373 16 Jul 2020 10:11

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
29 mm 143 mm F 1aXX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 kamion mesečno, Dužina: 1000 - 2600 mm
Ponuda 18211857 16 Jul 2020 10:11

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 60 mm QF1, QF2, QF3
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 - 2 kamion mesečno, Dužina: 300 - 1500 mm
Ponuda 18054128 16 Jul 2020 10:10

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 175 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 86 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500 - 4900 mm
Ponuda 18211858 16 Jul 2020 10:10

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 80 mm QF1, QF2, QF3
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 2 - 2 kamion mesečno, Dužina: 300-1500 mm
Ponuda 18054134 16 Jul 2020 10:10

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 195 mm MIX
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 32 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 5000 - 7200 mm
Ponuda 18060910 16 Jul 2020 10:10

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 150 mm D18, D24, D30
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 - - m3 mesečno, Dužina: 2.5 - 11 m
Ponuda 18284125 08 Jul 2020 12:05

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 50-130 mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 45 - 45 m3 Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Ponuda 18284126 08 Jul 2020 12:05

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 50; 60; 70; 80 mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 45 - 45 m3 Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm