Kategorija proizvoda: Liščari (Evrope,Sjeverne Amerike) - Rezanja Očistiti sve
Ponuda 18296480 09 Jul 2021 14:59

Okrajčena Daska, Teak

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 200; 300 mm I/II
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Teak, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500; 3000 mm
Potražnja 18241786 08 Jun 2021 14:27

Okrajčena Daska, Teak, Vakuumski Osušene

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 200 + mm Merchantable
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Teak, Glavna karakteristika: Vakuumski osušene , Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 6000 mm
Potražnja 18301175 08 Jun 2021 14:26

Okrajčena Daska, Orah

Debljina Širina Kvalitet
26-50 mm 160-190-200-250-300-350- mm I/II/III
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Orah, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500- 3000- mm
Potražnja 18257572 08 Jun 2021 14:23

Okrajčena Daska, Teak

Debljina Širina Kvalitet
52 mm 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Teak, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2250- 5800 mm
Potražnja 18318793 08 Jun 2021 14:22

Friza, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
26 mm 200; 250; 300 mm 3/4 FN čiste strane
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 10 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500-3000 mm
Potražnja 18323245 08 Jun 2021 14:22

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 190; 210; 230; 245; 275 mm QF 34 with hard allowed
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.2+ m
Potražnja 18252324 08 Jun 2021 14:22

Okrajčena Daska, Koto

Debljina Širina Kvalitet
65 mm 100+ mm Common & select
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Koto (Pterygota, Anatolia), Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 3000+ mm
Ponuda 18275890 08 Jun 2021 14:19

Okrajčena Daska, Obéché

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 200-500; 600+ mm I
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Obéché (Abachi, Ayous, Samba, Wawa), Količina: 7 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18275891 08 Jun 2021 14:19

Okrajčena Daska, Limba

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 200-500; 600+ mm I
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Limba (Fraké, Noyer du Moyombe, Korina, Afara), Količina: 7 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18162647 08 Jun 2021 14:19

Okrajčena Daska, Bijeli Jasen, FSC

Debljina Širina Kvalitet
35 mm 160+ mm I
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 24 - 24 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2100 mm
Ponuda 18260089 08 Jun 2021 14:19

Friza, Orah

Debljina Širina Kvalitet
30 -50 mm 140; 200; 250 mm I/II/III
Tip: Friza, Vrsta drveta: Orah, Količina: 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500 - 3000 mm
Ponuda 18295369 08 Jun 2021 14:19

Okrajčena Daska, Teak

Debljina Širina Kvalitet
4.5; 5; 6; 7; 8; 9 mm 190; 290 mm Standardno
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Teak, Količina: 1000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 2500-3000 mm