Potražnja 18438422 10 Jul 2024 15:44

Bor - Crveno Drvo stabla 5-16 cm 30 m3 / mjesec

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 30 m3 mesečno, Prečnik: 5-16 cm, Dužina: 1000-6000 mm, Kvalitet: A/B
Potražnja 18438421 10 Jul 2024 15:44

Bor - Crveno Drvo stabla 8 cm 30 m3 / spot

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 30 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 8 cm, Dužina: 2-2.5 m, Kvalitet: AB
Potražnja 18437452 10 Jul 2024 15:44

Mukulungu , Neklizajući Brodski Pod (1 Strana)

Vrsta/materijal : Mukulungu (Mfua, Elang), Tip: Neklizajući Brodski Pod (1 Strana), Količina: 750 m2 (sqm) Spot - 1 put , Širina: 145 mm, Dužina: 2.1 - 4.5 m, Debljina: 25 mm
Potražnja 18435343 10 Jul 2024 15:44

Neklizajući Brodski Pod (2 Strane)

Vrsta/materijal : Autranella Congolensis, Tip: Neklizajući Brodski Pod (2 Strane), Količina: 700 m2 (sqm) Spot - 1 put , Širina: 25 mm, Dužina: 145 mm, Debljina: 1850-4550 mm, Kvalitet: FAS
Potražnja 17982124 10 Jul 2024 15:44

Okrajčena Daska Hrast

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 180; 200 mm B/C
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 80.0 - 400.0 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2200 mm
Potražnja 18352329 10 Jul 2024 15:44

Okrajčena Daska Teak

Debljina Širina Kvalitet
55 mm 150; 200; 250 mm Select & better
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Teak, Glavna karakteristika: Fresh Cut, Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 2500; 3000; 5000 mm
Potražnja 18354012 10 Jul 2024 15:44

Garapa , Neklizajući Brodski Pod (1 Strana)

Vrsta/materijal : Garapa (Grapia), Tip: Neklizajući Brodski Pod (1 Strana), Količina: 2000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Širina: 145-95 mm, Dužina: 1500+ mm, Debljina: 19-25 mm, Kvalitet: material kd from 5' to 11' most % 8 - 9 - 10'
Potražnja 18358973 10 Jul 2024 15:44

Sibirski Ariš 5 20 mm * 150 mm * 3000-5000 mm vještačko sušenje 100 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 150 mm 5
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Glavna karakteristika: Grade Stamp Confirmed with Russian Association of Graded Lumber Manufacturers - "R" Mills, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 3000; 4000; 5000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18282108 10 Jul 2024 15:44

Hrast, Troslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
190; 220; 280; 350; 400 mm 15-20 mm 4-6 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Troslojna Ploča, Količina: 1000 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 1800; 2000; 3000 mm
Potražnja 18412034 10 Jul 2024 15:44

Okrajčena Daska Hrast PEFC

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 210 mm QF45X
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 2100; 2300; 2500; 3100 mm
Potražnja 18411221 10 Jul 2024 15:44

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 70+ mm Klase ploča WCLIB: Construction
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1500 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 500-1900 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18365813 10 Jul 2024 15:44

Hrast, Parket Sa Perima I Utorima

Debljina Širina Dužina
20 mm 100; 150; 200 mm 2; 3; 4 m
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Parket Sa Perima I Utorima, Količina: 2000-2500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Kvalitet: B/C
Ponuda 18420944 10 Jul 2024 15:44

Orah samica 50 mm * 2.000-3.500 mm vještačko sušenje 13-13 m3 / spot

Debljina Dužina Kvalitet
50 mm 3.500; 3.000; 2.500; 2.000 mm -
Tip: Samica, Vrsta drveta: Orah, Količina: 13 - 13 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18419885 10 Jul 2024 15:44

Ariš , Neklizajući Brodski Pod (1 Strana)

Vrsta/materijal : Ariš (Larix spp.), Tip: Neklizajući Brodski Pod (1 Strana), Količina: 700 - 700 m2 (sqm) Spot - 1 put , Širina: 120 mm, Dužina: 4000 mm, Debljina: 20 mm
Ponuda 18419883 10 Jul 2024 15:44

Ariš , Neklizajući Brodski Pod (1 Strana)

Vrsta/materijal : Ariš (Larix spp.), Tip: Neklizajući Brodski Pod (1 Strana), Količina: 700 m2 (sqm) Spot - 1 put , Širina: 120 mm, Dužina: 4000 mm, Debljina: 20 mm, Kvalitet: ABCD
Ponuda 18418552 10 Jul 2024 15:44

Orah, Parket Sa Perima I Utorima

Debljina Širina Dužina
23 mm 100; 150; 200; 220 mm 1000; 1500; 2000; 2500 mm
Vrsta drveta: Orah, Tip: Parket Sa Perima I Utorima, Količina: 200 - 1500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Kvalitet: ABCD
Ponuda 18296480 10 Jul 2024 15:44

Okrajčena Daska Teak

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 200; 300 mm I/II
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Teak, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500; 3000 mm
Ponuda 18250130 10 Jul 2024 15:44

Za Rezanje (Furnira) Topola

Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Topola, Porijeklo: Italija, Količina: 46 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 80+ cm, Dužina: 3000+ mm
Ponuda 18352332 10 Jul 2024 15:44

Samica Ariš

Debljina Dužina Kvalitet
30 mm 2000 mm i
Tip: Samica, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 12 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18358703 10 Jul 2024 15:44

Sjeverno-Američki Četinari, Puno Drvo, Southern Yellow Pine

Vrsta drveta: Southern Yellow Pine, Tip: Ljepljene Vertikale Prozora, Finalna upotreba: finestre porte, Količina: 37 - 37 m3 Spot - 1 put , Dimenzije: 72x90
Ponuda 18345629 10 Jul 2024 15:44

Aspen rekonstituisani bulovi O 3000-3500 mm prosušeno 40 m3 / spot pošiljalac Italija

Debljina Dužina Kvalitet
80-100 mm 3000-3500 mm O
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Aspen (bijela topola), Porijeklo: Italija, Količina: 40 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18355555 10 Jul 2024 15:44

Orah, Parket Sa Perima I Utorima

Debljina Širina Dužina
24 mm 100; 140; 160; 200; 220 mm 1500; 2000; 2.500; 3000 mm
Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Italija, Tip: Parket Sa Perima I Utorima, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Kvalitet: ABC
Potražnja 18431429 10 Jul 2024 15:44

A1 drveni peleti sa vreće od 15 kg 240 tona / mjesec

Tip: Drveni peleti, Količina: 240 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Kvalitet: A1
Potražnja 18445758 10 Jul 2024 15:44

Hrast 3A samica 28-55 mm * 2600 mm svježe rezano 30 m3 / spot

Debljina Dužina Kvalitet
28-55 mm 2600 mm 3A
Tip: Samica, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30 m3 Spot - 1 put
Ponuda 17982515 20 May 2024 16:31

Ariš , Neklizajući Brodski Pod (1 Strana)

Vrsta/materijal : Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Austrija, Tip: Neklizajući Brodski Pod (1 Strana), Količina: 700 - 700 m2 (sqm) Spot - 1 put , Širina: 120 mm, Dužina: 4000 mm, Debljina: 20 mm, Kvalitet: A; B; C