Kategorija proizvoda: Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Ponuda 18315753 22 Jan 2021 09:57

Bor - Crveno Drvo Drveni Peleti Belarus

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Belarus, Količina: 22 - 2000 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo