Ponuda 18269206 20 Sep 2021 04:00

Puno Drvo, Polovnija, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Azijsko tvrdo drvo (liščari), Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Tip: Ukrasi, Količina: 20 - 1000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 11; 14; 18; 22; 28 mm, Širina: 11; 14; 18; 22; 28 mm, Dužina: 2000; 2440; 2500; 3050; 3660 mm, Kvalitet: AB
Ponuda 18269202 20 Sep 2021 04:00

Puno Drvo, Polovnija, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Azijsko tvrdo drvo (liščari), Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Tip: Ukrasi, Količina: 20 - 1000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 10; 15; 20; 25 mm, Širina: 20; 25; 30; 40 mm, Dužina: 2000; 2500 mm, Kvalitet: AB
Ponuda 18309649 20 Sep 2021 04:00

Friza, Polovnija

Debljina Širina Kvalitet
11; 14; 19; 25 mm 11; 14; 19; 25 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Polovnija, Količina: 20 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2000; 2500; 3050 mm
Ponuda 18300109 20 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 9 mm, Širina: 300 mm, Dužina: 5000 mm
Ponuda 18192879 19 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 6/9/12/15/18/20/22/25/30/45 mm, Širina: 200/300/400/500/600/1220 mm, Dužina: 1450/1820/2000/2500 mm
Ponuda 18192878 19 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 10/12/15/18 mm, Širina: 130/470/510/530 mm, Dužina: 1420/1500/1810/2000 mm
Ponuda 18299871 17 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 10 mm, Širina: 500 mm, Dužina: 1500 mm
Ponuda 18299878 17 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18 mm, Širina: 500 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18219313 13 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 8; 20 mm, Širina: 130; 550 mm, Dužina: 1430; 2000 mm
Ponuda 18176296 12 Sep 2021 04:01

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18 mm, Širina: 200; 300; 400; 600 mm, Dužina: 800; 1000; 1200; 1810; 2000; 2440 mm
Ponuda 18164534 12 Sep 2021 04:01

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
Ponuda 18164240 11 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 15 mm, Širina: 530 mm, Dužina: 1500; 1600 mm
Ponuda 18151803 11 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Paulownia, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 3/6/9/12/15/18/21/25/30/40 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 800-2500 mm
Ponuda 18185898 11 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 6/9/12/15/18/20/22/25/30/45 mm, Širina: 200/300/400/500/600/1220 mm, Dužina: 1450/1820/2000/2500 mm
Ponuda 18164438 11 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 22 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18164468 11 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 15/18/22/25 mm, Širina: 200/300/550 mm, Dužina: 2000 mm
Ponuda 18164165 11 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 3/6/9/12/18/20/22/25/30 mm, Širina: 200/300/400/600/1220 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18164533 11 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija, Topola

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Topola, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 8; 10; 15 mm, Širina: 300; 450; 530 mm, Dužina: 1500; 1600; 2000 mm
Ponuda 17993279 09 Sep 2021 04:00

Polovnija, FSC, Podovi Od Punog Drveta S4S Lamele

Debljina Širina Dužina
3/6/9/12/15/20/25/30 mm 100-910 mm 1000-4000 mm
Vrsta drveta: Polovnija, Glavna karakteristika: FSC, Porijeklo: Kina, Tip: Podovi Od Punog Drveta S4S Lamele, Količina: 1000 - - m3 mesečno, Kvalitet: AB,BB,BC
Ponuda 18298689 06 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 9; 12; 15; 18; 20; 22; 25 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18298686 06 Sep 2021 04:00

Puno Drvo, Polovnija, Profilisane Vertikale

Tip masivnog drveta: Azijsko tvrdo drvo (liščari), Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Tip: Profilisane Vertikale, Količina: 20 m3 Spot - 1 put , Debljina: 18 mm, Širina: 18 mm, Dužina: 2000 mm, Kvalitet: AB
Ponuda 18298947 05 Sep 2021 04:01

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 6-50 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18284756 05 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 13; 15; 18; 20; 22; 25; 30 mm, Širina: 100-1220 mm, Dužina: 800-3000 mm
Ponuda 18173601 05 Sep 2021 04:00

Friza, Polovnija

Debljina Širina Kvalitet
11/14/18/22/25 mm 11/14/18/22/25 mm AB
Tip: Friza, Vrsta drveta: Polovnija, Količina: 20 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2000/2500/2900/3048 mm
Ponuda 18299153 04 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2500 mm