Kategorija proizvoda: Pilanska Građa Očistiti sve
Ponuda 18370295 29 Aug 2022 14:52

Za Rezanje, Orah

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Orah, Kvalitet: a/b/c, Količina: 21 - 21 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 60+ cm, Dužina: 1.6+ m
Ponuda 18388905 26 Aug 2022 20:09

Za Rezanje, Hrast, Orah

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Orah, Kvalitet: a, Količina: 21 - 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 22; 60 cm
Ponuda 18367182 25 Jul 2022 16:31

Za Rezanje, Orah

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Orah, Kvalitet: a/b/c, Količina: 21 - 50 m3 mesečno, Prečnik: 60+ cm, Dužina: 2.0+ m
Ponuda 18364624 25 Jul 2022 16:31

Za Rezanje, Gorski Javor

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Gorski javor, Porijeklo: Srbija , Kvalitet: a/b/c, Količina: 21 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2.1+ m
Ponuda 18317859 25 Jul 2022 16:31

Za Rezanje (Furnira), Bijeli Jasen

Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Bijeli jasen, Kvalitet: a, Količina: 24 - 100 m3 mesečno, Prečnik: 40+ cm, Dužina: 2.7+ m
Potražnja 18383901 12 Jul 2022 12:46

Za Rezanje, Šljiva

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Šljiva, Kvalitet: a/b, Količina: 10-100 m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 0.8+ m
Ponuda 18360953 20 May 2022 09:52

Za Rezanje, Orah

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Orah, Kvalitet: a/b, Količina: 20 - 50 m3 mesečno, Prečnik: 35 cm, Dužina: 2.0 m
Ponuda 18360523 16 May 2022 14:11

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Srbija , Kvalitet: c, Količina: 21 - 50 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2.2+ m
Ponuda 18339649 12 Apr 2022 10:31

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: a/b/c, Količina: 25 - 100 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2.5+ m
Ponuda 18356995 06 Apr 2022 09:22

Za Rezanje, Brijest

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Brijest, Porijeklo: Srbija , Kvalitet: a/b/c, Količina: 21 - 100 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2.2+ m
Ponuda 18356997 06 Apr 2022 09:22

Za Rezanje, Kruška

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Kruška, Porijeklo: Srbija , Kvalitet: a/b/c, Količina: 21 - 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2.2+ m
Ponuda 18374280 05 Apr 2022 21:38

Za Rezanje, Orah

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Orah, Kvalitet: a, Količina: 21 - 44 komada Spot - 1 put , Prečnik: 60 cm
Ponuda 18374278 05 Apr 2022 21:15

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: a/b, Količina: 22 - 44 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 22+ cm, Dužina: 2.2+ m
Ponuda 18356681 05 Apr 2022 12:01

Za Rezanje, Trešnja

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Trešnja, Porijeklo: Srbija , Kvalitet: a/b/c, Količina: 22 - 100 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2.2+ m
Ponuda 18285710 17 Jun 2021 04:00

Za Rezanje, Crna Topola

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Crna topola, Porijeklo: Srbija , Kvalitet: a, Količina: 24 - 100 m3 mesečno, Prečnik: 40+ cm, Dužina: 2+ m