Ponuda 18285438 22 Apr 2024 04:00

BASCHILD Nova

Katalog: Pre-Drying Kiln, Marka: BASCHILD, Model: PDK, Godina proizvodnje: 2022, Stanje dobra: Nova
Ponuda 18285575 25 Feb 2024 04:00

Sušač (Komora Za Sušenje) BASCHILD Nova

Katalog: Sušač (Komora Za Sušenje), Marka: BASCHILD, Model: TDK, Godina proizvodnje: 2023, Stanje dobra: Nova
Ponuda 18272777 23 Jan 2024 04:00

BASCHILD Nova

Katalog: High Temperature Kilns, Marka: BASCHILD, Model: ATK, Godina proizvodnje: 2020, Stanje dobra: Nova