Kategorija proizvoda: Rekonstituisane Ploče Očistiti sve
Ponuda 17975420 16 Jul 2016 04:00

Iverice, 16 mm

Tip: Iverice, Količina: 32.0 - 320.0 m3 Spot - 1 put , Debljina: 16 mm, Širina: 2070 mm, Dužina: 2800 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: I