Kategorija proizvoda: Pune Ploče , Nastavljene, Lijepljene Očistiti sve
Ponuda 18339172 14 Jun 2021 14:13

1 Slojni Panel Od Punog Drveta

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bog Oak, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 15 mm, Širina: 400 mm, Dužina: 1000 mm
Ponuda 18337578 27 May 2021 11:21

1 Slojni Panel Od Punog Drveta

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bog Oak, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20 mm, Širina: 100 mm, Dužina: 1000 mm