Kategorija proizvoda: Vrtni Proizvodi Očistiti sve
Ponuda 18334536 28 Feb 2021 08:47

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 1 - 50 pieces mesečno
Ponuda 18329459 28 Feb 2021 08:43

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 10 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18332441 09 Feb 2021 08:22

Douglas , Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 10 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18332439 09 Feb 2021 08:20

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 10 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18329462 15 Jan 2021 08:01

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 20 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18329458 15 Jan 2021 07:53

Bagrem

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Compost Bin, Količina: 10 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18329456 15 Jan 2021 07:45

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 1 - 20 pieces mesečno