Kategorija proizvoda: Vrtni Proizvodi Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18319008 26 Sep 2020 08:22

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 10 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18319007 26 Sep 2020 08:18

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 1 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18319006 26 Sep 2020 08:13

Bagrem

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Kompostbehalter, Količina: 10 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18311249 07 Sep 2020 10:08

Douglas , Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 20 - 100 pieces mesečno
Ponuda 18311051 05 Sep 2020 10:08

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 1 - 50 pieces mesečno
Ponuda 18311022 04 Sep 2020 10:05

Bagrem, Saksije - Uređaj Za Sađenje

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bagrem, Tip: Saksije - Uređaj Za Sađenje, Količina: 1 - 100 pieces mesečno