Ponuda 18337423 22 Sep 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Slovačka, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 13-30 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 5500 mm
Ponuda 18274496 30 Aug 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Slovačka, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 14-80 mm, Širina: 50-1350 mm, Dužina: 250 - 3000 mm
Ponuda 18270374 30 Aug 2021 04:00

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Tip: Dijelovi Stolica, Sjedala, Finalna upotreba: Chair legs, other parts of chair, stair spindles, tables, kitchen worktops etc, Količina: 50 - 50 000 komada mesečno, Dimenzije: up to 6000 mm length, Width up to 1350 mm
Potražnja 18342396 10 May 2021 11:06

Okrajčena Daska, Orah

Debljina Širina Kvalitet
25; 32 mm 150+ mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Orah, Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 1500+ mm
Ponuda 18320364 12 Apr 2021 07:00

Puno Drvo, Bukva, Hrast, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Porijeklo: Slovačka, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 30 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 16 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 1500 mm, Kvalitet: 200