Potražnja 18330481 25 Feb 2021 14:06

Za Rezanje, Topola Clone Robusta

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Topola clone robusta, Kvalitet: a/b/c, Količina: 1000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 50 cm, Dužina: 5 m
Potražnja 18326739 23 Feb 2021 08:43

Za Rezanje, Douglas

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Količina: 1000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 50 mm, Dužina: 6000 mm, Kvalitet: AB sans noeud
Potražnja 18332226 22 Feb 2021 15:12

Za Rezanje, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 21-23 cm, Dužina: 8 m, Kvalitet: b/c
Ponuda 18333289 17 Feb 2021 09:27

Topola Clone Robusta, 150 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Topola clone robusta, Količina: 150 m3 Spot - 1 put , Debljina: 17 mm, Širina: 75 mm, Dužina: 800; 1200 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18331385 30 Jan 2021 11:58

Jela -Bjelo Drvo, 250 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 250 m3 Spot - 1 put , Debljina: 17 mm, Širina: 95 mm, Dužina: 2.5; 3 m, Kvalitet: 3A
Ponuda 18326746 28 Jan 2021 09:45

Slamarica, Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Slamarica, Količina: 2000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 75 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18328988 11 Jan 2021 14:27

Jela -Bjelo Drvo, 500 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Širina: 100; 145 mm, Dužina: 1200; 800 mm, Kvalitet: 3A