Ponuda 18244317 20 Oct 2020 04:00

Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo, PEFC/FFC

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 1000 - 3000 m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 5010+ mm, Kvalitet: B; C
Ponuda 18196338 02 Sep 2020 04:00

Za Rezanje, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 500 - 1000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20-50 cm, Dužina: 11.5 m, Kvalitet: B/C
Ponuda 18244318 02 Sep 2020 04:00

Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo, PEFC/FFC

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 2000 - 10000 m3 mesečno, Prečnik: 25+ cm, Dužina: 11.5 m, Kvalitet: B; C; D
Ponuda 18297149 02 Sep 2020 04:00

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo, PEFC/FFC

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 2000 - 10000 m3 mesečno, Prečnik: 8+ cm, Dužina: 3 m, Kvalitet: A
Ponuda 18297150 02 Sep 2020 04:00

Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo, PEFC/FFC

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 20000 - 80000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 15 cm, Dužina: 2 m, Kvalitet: B; C
Ponuda 18237741 23 Aug 2020 04:00

Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 2000 - 4000 m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 5.9 m, Kvalitet: A; B; C; D
Ponuda 18244281 03 Jun 2020 14:37

Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo, PEFC/FFC

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 2000 - 3000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20+ cm, Dužina: 5010+ mm, Kvalitet: B/C/D
Ponuda 18208678 19 Jun 2018 14:25

Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo, PEFC/FFC

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 1000 - 2000 m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 4-5 m, Kvalitet: ABC
Ponuda 18196340 19 Jun 2018 14:25

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 2000 - 4000 m3 mesečno, Prečnik: 20-40 cm, Dužina: 2.40 m, Kvalitet: B/C