Potražnja 18304284 30 Apr 2020 12:32

Jela -Bjelo Drvo Drvni Opiljci FSC Njemačka

Tip: Drvni Opiljci, Količina: 30 kamion godišnje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Potražnja 18216605 28 Apr 2020 10:07

Slamarica Presswood, Bilo Koji

Tip: Slamarica Presswood, Količina: 500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 78; 95; 133 mm, Širina: 75; 95; 100; 145 mm, Dužina: 75; 95; 145 mm
Potražnja 18170612 28 Apr 2020 10:07

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 20 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Potražnja 18216569 28 Apr 2020 10:06

Breza, 400 m3 mesečno

Vrsta drveta: Breza, Količina: 400 m3 mesečno, Debljina: 22 mm, Širina: 96 mm, Dužina: 1005 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Ponuda 18294595 31 Jan 2020 12:16

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 1 - 1 kamion Spot - 1 put

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1 - 1 kamion Spot - 1 put , Debljina: 18 mm, Širina: 18 mm, Dužina: 1100 mm
Ponuda 18284805 21 Jan 2020 04:00

Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 1 - 1000 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Potražnja 18293418 20 Jan 2020 15:14

Iverice, 10-22 mm

Tip: Iverice, Količina: 5 kamion godišnje, Debljina: 10-22 mm, Širina: 2070 mm, Dužina: 2800 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: P1 und P2 (1. und 2. Wahl)