Ponuda 17924252 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Bijeli Hrast, Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Bijeli hrast, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: USA, Kvalitet: AA(extra), Količina: - - - ft3 mesečno, Debljina: 0.52 mm, Dužina: 210-395 cm, Širina: 11+ mm
Ponuda 17923578 17 Sep 2020 08:46

Red Oak Natural Veneer, 0,55 mm Thick

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Crveni hrast, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: USA, Kvalitet: AA(extra), Količina: - - - ft3 mesečno, Debljina: 0.55 in
Ponuda 17940908 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Crni Orah, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Crni orah, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: USA, Kvalitet: A(prva), Količina: - - - m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 220-400 cm
Ponuda 18266226 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Aningre Bijeli, Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Aningre bijeli(Tanganyika Nuss), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Kvalitet: AA(extra), Količina: 1700 - 6000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.55 mm
Ponuda 18286351 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Guma, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Guma, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: AA(extra), Količina: 1000 - 5000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.55 mm
Ponuda 18304098 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Teak, Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Teak, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Kvalitet: A(prva), Količina: 1000 - 30000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.55; 1.5; 2.5 mm
Ponuda 18304274 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Bijeli Jasen, Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Kvalitet: AA(extra), Količina: 1000 - 5000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.55 mm
Ponuda 18304295 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Sapelli , Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: AA(extra), Količina: 4000 - 30000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.5 mm, Dužina: 260-400 cm
Ponuda 17907209 17 Sep 2020 08:46

Fumed Oak Veneer, 0.6 mm Thick

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Hrast, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: Njemačka, Kvalitet: AA(extra), Količina: 1000 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.6 mm
Ponuda 17907307 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Orah, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Orah, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: Italija, Kvalitet: A and AA, Količina: 1000 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.50 mm
Ponuda 17907461 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Southern Yellow Pine, Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Southern Yellow Pine, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: USA, Kvalitet: AA, A, AB, Količina: 1000 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.6 mm
Ponuda 17923648 17 Sep 2020 08:46

Black Walnut, quality AA; A ; AB

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Crni orah, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: USA, Kvalitet: AA; A; AB, Količina: 1000 - 10000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.50 mm
Ponuda 17910420 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Sapelli , Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Gana, Kvalitet: AA,A,AB, Količina: 10.0000 - 30.000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm
Ponuda 17940904 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Gorski Javor, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Gorski javor, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: Hrvatska, Kvalitet: AA(extra), Količina: 1000 - 10000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.60 mm
Ponuda 18286223 17 Sep 2020 08:46

Prirodni Furnir, Ariš , Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Kvalitet: AA(extra), Količina: 3000 - 10000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.75 mm
Ponuda 17907450 31 Aug 2020 16:34

Prirodni Furnir, Cedar, Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Cedar, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Italija, Kvalitet: A; AA, Količina: 5000 - 10000.0 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.6 mm
Ponuda 17916841 31 Aug 2020 16:34

Prirodni Furnir, Bijeli Jasen, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: Hrvatska, Kvalitet: AA(extra), Količina: - m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.5 mm
Ponuda 17890388 31 Aug 2020 16:34

Walnut Natural Sliced Veneer, 0.5 mm Thick

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Orah, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: Italija, Kvalitet: A(prva), Količina: 5000 - 10000.0 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.50 mm, Dužina: 220-340 cm, Širina: 11+ mm
Ponuda 17907204 31 Aug 2020 16:34

Prirodni Furnir, Hrast, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Hrast, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: Francuska, Kvalitet: AA(extra), Količina: - - - ft3 mesečno, Debljina: 0.6 in
Ponuda 17938106 31 Aug 2020 16:34

Prirodni Furnir, Aningre Bijeli, Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Aningre bijeli(Tanganyika Nuss), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Gana, Kvalitet: AA-A-AB-B-BC, Količina: - - - ft3 mesečno, Debljina: 0.5 in, Dužina: 210-340 cm
Ponuda 18313576 31 Aug 2020 16:34

Prirodni Furnir, Koto , Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Koto (Pterygota, Anatolia), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Kvalitet: AA(extra), Količina: 10.000 - 40.000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0,55 mm
Ponuda 17918738 05 Nov 2013 18:00

figured european walnut, quality AA,A and AB, 220 cm an longer,15/20.0

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Orah, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: Italija, Kvalitet: A(prva), Količina: 5000 - 30000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.50 mm, Dužina: 220-300 cm, Širina: 11+ mm
Ponuda 17918734 05 Nov 2013 18:00

ITALIAN WALNUT

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Orah, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Porijeklo: Italija, Kvalitet: A and AA, Količina: 3000 - 200000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.50 mm