Potražnja 18345224 07 Jun 2021 15:53

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Jela , Jela -Bjelo Drvo

Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Ljepljeni Dijelovi, Finalna upotreba: 4 side clear Pine Newel Posts, 90mm x 90mm / 82mm x 82mm, R2 Corners, Sanded 120 Grit, Količina: 50 m3 mesečno, Dimenzije: 90:90mm / 82:82mm
Potražnja 18345069 05 Jun 2021 08:31

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18; 27 mm, Širina: 1220; 600 mm, Dužina: 2000; 2500; 3000; 4000; 6000 mm
Potražnja 18173694 05 Jun 2021 08:19

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bijeli Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bijeli hrast, Porijeklo: USA, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 1500-2400 mm
Ponuda 18173831 21 Dec 2017 13:34

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Daniellia klainei, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18 mm, Širina: 1220; 600 mm, Dužina: 2440; 3000 mm