Kategorija proizvoda: Pilanska Građa , Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Potražnja 18395476 28 Jan 2023 09:00

Briketi Od Tresata Njemačka

Tip: Briketi od tresata, Količina: 100 tona mesečno
Potražnja 18359310 14 Dec 2022 10:22

Bukva, Breza, Turski Hrast Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 500 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Breza, Turski hrast (hrast cer)
Potražnja 18359240 14 Dec 2022 10:21

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor, Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 50-100 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Potražnja 18370162 13 Oct 2022 05:41

RUF briketi | Nestro briketi | Nielsen Briketi Drveni briketi svih vrsta traženi tokom cijele godine

Tip: Drveni briketi, Količina: 500 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast
Potražnja 18370177 13 Oct 2022 05:41

Alder | hrast | Breza | bukva | Obični bor | jela | Smreka u drvenim kutijama 1RM stalno tražena

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast
Potražnja 18306797 13 Sep 2022 10:30

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 50 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo